Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Eastnine AB (publ): Kommuniké från Eastnines årsstämma 2020

Vid Eastnines årsstämma 2020 fattades beslut om bland annat utdelning,
ny styrelse och ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med
framlagda förslag.

Stämmans beslut (i sammandrag):

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson och Peter Wågström omvaldes som
styrelseledamöter och Christian Hermelin samt Ylva Sarby Westman
valdes som nya ledamöter. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens
ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 800
000 kronor och till övriga styrelseledamöter 400 000 kronor per
styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för
utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn
Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor till
slutet av årsstämman 2021.Till revisorn ska arvode utgå enligt
godkänd räkning.

Utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,70
kronor per aktie. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen
om 1,35 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagar för utdelning är
14 maj respektive 16 november 2020. Utdelning beräknas utbetalas
genom Euroclear Sweden den 19 maj respektive 19 november 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Eastnine
fastställdes i enlighet med framlagt styrelseförslag.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma besluta om
överlåtelse och förvärv av egna aktier, vid ett eller flera
tillfällen. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat
sätt. Förvärv av egna aktier får högst uppgå till så många aktier att
bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10
procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP
2020) riktat till anställda i koncernen i enlighet med styrelsens
förslag. Syftet med LTIP 2020 är att främja aktieägarvärde och
bolagets långsiktiga värdeskapande genom att skapa förutsättningar
för att behålla och rekrytera kompetent personal, öka motivationen
bland deltagarna, främja ett eget aktieägande samt öka
intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Enligt LTIP 2020 kan de anställda sammanlagt erhålla högst 65 000
aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor
uppfylls. Stämman beslutade, i syfte att säkerställa leverans av
aktier enligt LTIP 2020, att högst 65 000 egna aktier överlåts till
deltagarna enligt föreslagna villkor. Bolaget kommer inte att
emittera några nya aktier till följd av LTIP 2020, men avser att
använda upp till 85 000 egna aktier för leverans till deltagarna och
för säkring av kostnader för LTIP 2020. Kostnaderna för LTIP 2020
förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Eastnine AB är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 288
MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 255 MEUR per 31 mars 2020.
Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa
mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik
affärsverksamhet utvecklas. Affärsidén är att Eastnine ska vara den
ledande långsiktiga leverantören av moderna och hållbara
kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna.
Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, sektor Real Estate

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eastnine-ab--publ-/r/kommunike-fran-eastnines...
https://mb.cision.com/Main/13001/3109680/1246409.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.