Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

EasyFill: EasyFill AB (Publ.) - Kommuniké från årsstämma 2019

Årsstämma för EasyFill AB hölls digitalt den 27 maj 2020.

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkning för 2019
fastställdes.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att balansera årets förlust
2019 i ny räkning.

Ansvarsfrihet för år 2019 för styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljades.

Beslutades att arvode ska utgå, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, med 1 prisbasbelopp till samtliga ordinarie ledamöter som
inte är anställda i bolaget, samt 2,5 prisbasbelopp till styrelsens
ordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Beslutades att omvälja Richard Bagge, Håkan Sjölander, Urban Sjöberg,
Tobias Sjölander och Torbjörn Petterson som ordinarie ledamöter samt
att Richard Bagge valdes till ordförande.

Beslutades att omvälja, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
Edlund & Partners AB som revisionsfirma med Jens Edlund som
huvudansvarig revisor.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under
tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i
form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med
kvittningsrätt.

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat
förekom förklarades stämman avslutad.

VD Håkan Sjölander, marknadschef Jens Lidén samt nordisk
försäljningschef Tommy Seger lämnade en redogörelse för verksamheten
med efterföljande frågestund.

För mer information kontakta:

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

Jens Nisu
CMO/Marknadschef
+46 70 660 58 82
jens.nisu@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill AB (publ.)
EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska
patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt
om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling
av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och
restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är
patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom
egna företagen, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare
av läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer
sina produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om
i världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/easyfill/r/easyfill-ab--publ----kommunike-fra...
https://mb.cision.com/Main/11555/3122345/1255264.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.