Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

EasyFill: EasyFill AB (publ.) Kvartalsrapport tre 2019

Omsättningen i EasyFill AB (Publ.), uppgick till 85 217 KSEK (61 596
KSEK) under de tre första kvartalen 2019. En omsättningsökning med
närmare 40% i jämförelse med samma period föregående år.

EBITDA resultatet för koncernen under perioden förbättrades med 40%, -
3 030 KSEK mot - 5 007 KSEK samma period föregående år.

Nyckeltal i Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 Kvartal 3 Kvartal 3
koncernen
2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30
Omsättning KSEK 85 217 61 596 24 905 19 831
EBITDA KSEK -3 441 -5 007 -3 210 -1 106
Resultat efter skatt -9 992 -8 815 -4 164 -4 478
KSEK
EBITDA % -4,04% -8,00% -12,89% -5,58%
Antal utestående 89 037 396 73 067 356 89 037 396 73 067 356
aktier vid periodens
slut
Resultat per aktie -0,112 -0,181 -0,047 -0,061
sek
Soliditet % 68,24% 53,34% 80,62% 53,35%

Finansiella kommentarer Q3 2019 (KSEK)

Koncernen ökade omsättningen med närmare 40% under årets första tre
kvartal; från 61 596 KSEK till 85 449 KSEK.

EBITDA resultatet för koncernen förbättrades med drygt 2 000 KSEK (- 3
030 KSEK från - 5 007 KSEK).

Fortsatt är det affärsområde ("AO") Enjoy Sales (kylskåpsförsäljning i
Norden) och AO Ebeco (släpvagnar) som svarar för den största
ökningen, mycket tack vare stora leveranser av kylskåp till nya och
befintliga kunder och leveranser av WallTrailer till Pongratz. AO
EasyFill (patenterade roterande hyllsystem med påfyllning bakifrån)
ökade med omkring 25% jämfört med samma period 2018.

På grund av behov av utökat rörelsekapital, fattade styrelsen den 28
augusti 2019 beslut om konverteringsrätt för lån om 10 000 000 SEK
enligt pressmeddelande den 28:e augusti.

Länk till pressmeddelande:
https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-ab-publ-riktar-en-emission-av...

(https://www.easyfillcorporate.com/easyfill-ab-publ-riktar-en-emission-av...)

I bokslutskommunikén för helåret 2019 kommer bolaget att redovisa
försäljning och EBITDA resultat per affärsområde.

Väsentliga händelser under Q3, 2019

EasyFill

· EasyFill GmbH ökade omsättningen under kvartalet med 80% i
jämförelse för samma period föregående år

· Bolaget lanserade en ny variant på TurnLoader för djupare
kyldiskar

· Butikskedjan Penny i Tyskland (del av Rewe group) beslutade att
introducera Efficold ML 705 med RotoShelf som en del av deras nya
"Cash Line Concept". Årligt antal detta medför är inte fastställt,
dock hade första ordern ett värde på 400 000 sek.

Ebeco

· Ebecos leveranser av WallTrailer till österrikiska Pongratz
avslutades för året i huvudsak under kvartalet och den totala volymen
för 2019 blev ca 1800 vagnar. Ca 900 färre än vad som avtalats om
vilket påverkat omsättning och likviditet. Dock kommer dessa 900
levereras under kvartal 1 2020.

· Som tidigare meddelats via pressmeddelande har Ebeco tagit fram en
specialutvecklad släpvagn till bolaget MobiHeat, det totala
ordervärdet är beräknat till ca 20 miljoner och de första produkterna
började tillverkas under Q3 och leveranserna påbörjades under Q4 och
kommer fortsätta löpande under 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

EasyFill:

· Den franska butikskedjan Carrefour som under våren utvärderat
EasyFills produkter meddelade under mitten av Q4 att man har för
avsikt att rulla ut produkterna i ytterligare ett tiotal butiker.
Exakta antal och vilka produkter det gäller är i dagsläget inte känt.

· Den 1 november hade tidningen Icanyheter en artikel om ICA
Supermarket i Bräcke samt ett litet filmklipp om butiken och dess
framgångar med EasyFills produkter.

Länk till film: https://youtu.be/KZQK1ldBj3E
Länk till artikel:
https://www.paperton.com/shelf/reader/whitelabel/icanyheter-2/uid/926197...

· EasyFill kommer att ställa ut bolagets samtliga produkter vid
branschmässan EuroShop 16-20 februari. Förutom i EasyFills egna
monter kommer bolagets produkter att visas i ett antal andra montrar
enligt nedan:

Exkal, Viessmann, KMW, Kaplanlar, Dusar-Frigo, HL Display, Husky, GSK,
Efficold

De produkter som kommer att visas upp är RotoShelf, TurnLoader och
ColdFront

Framtidsutsikter

Nedan följer några av de affärsmöjligheter som bolaget arbetar med.
Det gäller både kunder som det redan bedrivs affärer med och andra
områden och marknader där det finns starka avsikter att påbörja
affärsverksamhet.

Circle K

Bensinstationskedjan Circle K har i Sverige anammat bolagets produkter
och i samarbete med HL-Display har ett antal butiker utrustats med
TurnLoader eller RotoShelf under kvartal 3 2019. Även Circle K på
Irland har installerat bolagets produkter i några helt nya stationer.
På Irland skedde leveranserna via kyldisktillverkaren Viessmann.
Generellt bekräftar Cirkel K samma siffror som ICA:s test hos Ica
Maxi i Barkaby. Minskad påfyllningstid = 50% Ökad försäljning = ca
12% Svinn = 0% eftersom det inte blir svinn på läsk i någon större
utsträckning.

Bolaget har stora förhoppningar på vidare försäljning till Circle K i
framtiden. Detta eftersom det finns tydliga indikationer på att
Circle K har för avsikt att nyttja Bolagets produkter vid
ombyggnationer och uppförande nya butiker.

Tyskland

Det tyska teamet ansvariga för bolagets försäljning i Tyskland och
Tysktalande länder med försäljningschef för Europa Oliver Eischeid i
spetsen informerar att samarbetet med HLs försäljningsorganisation
går väldigt bra, samtidigt visar övriga återförsäljares försäljning
att den tyska marknaden växer och produkten som drar tåget är
ColdFront med TurnLoader och ytterligare leveranser planeras Q4 och
löpande under 2020.

Exkal (Spanien)

Spanska kyldisktillverkaren Exkal har uttalat ett kraftigt fokus och
push för EasyFills produkter till följd av den framgång man haft med
försäljningen till Mercadona. Ytterligare två butikskedjor är
intresserade av att kopiera dom goda resultat de haft och
diskussioner om leveranser pågår. Exkal expanderar i Tyskland, UK,
Italien, Chile och Mexiko och ser EasyFills produkter som en del av
nycklarna till att bryta igenom på nya marknader. Exkal har
produktionsanläggningar i Spanien, Chile och Mexiko och detta är
viktigt för EasyFill då expansion för Exkal även kan medföra ökande
volymer för EasyFill.

Text från Q1 rapporten gällande Mercadona:

Mercadona, en större spansk butikskedja beslutade att installera
EasyFills produkt RotoShelf MD 1250/2 för dryck i sina butiker.
Butikskedjan har ca 1600 butiker. Bolaget samarbetar med den spanska
tillverkaren Exkal för leveranser av Bolagets produkter som kommer
installeras direkt i fabrik.

Arneg Korea

Som rapporterats tidigare har Arneg Korea uttryckt intresse för
EasyFills produkter och tongångarna är mycket positiva; Arneg Koreas
VD och tekniska direktör besökte EasyFill GmbH (Tyskland) under
sommaren och beställde omgående produkter till sin fabrik i Korea.
Dessa monterades in i två av bolagets kyldiskar och visades upp på en
intern mässa. Det beslutades att VD och tekniska direktören åter
skulle besöka EasyFill GmbH vilket skedde i början av november och
man berättade då att man i de 22 marknader man jobbar på kommer att
erbjuda RotoShelf i kyldiskar och för kylrum till sina kunder och har
uttryckt förhoppningar om att kunna genomföra några installationer
till sina nyckelkunder innan EuroShop. Arneg kommer dock inte att
visa några av EasyFills produkter i sin monter så Arneg Korea kommer
att ta med sina kunder till EasyFills monter.

https://www.arneg.co.kr

Tillverkning

Bolaget har tagit ett strategiskt beslut som påverkar bolagets
affärsmodell; det är EasyFills avsikt att låta partners, i större
utsträckning än tidigare, tillverka ståldelarna till bolagets
produkter i egen regi. EasyFill tillhandahåller ritningar mot en
licensavgift som tas ut per plasthylla. Denna affärsmodell frigör
tillverkningskapacitet i fabriken och gör att kostnader för
transporter etc. minskar. Det påverkar också bolagets omsättning som
kommer bli lägre då bolaget tillhandahåller plastdetaljerna och inte
kompletta system. Detta upplägg påverkar marginalen positivt då
EasyFill har högre marginal på plastdelar än på ståldelar. Hur snabb
denna omställning blir, är svår att svara på men troligtvis kommer
det att ta huvuddelen av första halvan av 2020 att implementera
produktionen hos bolagets partners.

Observera att tillverkningen av plasthyllor inte berörs av ovanstående
beslut.

Information om händelseutvecklingen i Nord- och Sydamerika

EasyFill America har gjort ett stort arbete de senaste åren att
introducera EasyFills produkter i Nord- och Sydamerika. Grunden är
lagd men försäljningen har inte släppt, vilket bekymrat styrelse och
koncernledningen i EasyFill AB.

Många tankar kring Nord och Sydamerika har dryftats i styrelse och
ledning angående samarbetet med Marco Company i vårt gemensamägda
företag EasyFill America och det har beslutats att ytterligare
säljföretag måste etableras i USA. Huvudskälet till att EasyFill
America inte klarat av att etablera sig så fort som förespeglats är
att bolagets samarbetspartner i USA Marco Company har många företag i
sin företagsgrupp och just nu har man framgång vad gäller Remis doors
i USA och då fokuserar man på det och EasyFills produkter blir till
viss del åsidosatta. Av den anledningen beslutades att VD Håkan
Sjölander skulle informera Marco Company om att bolaget beslutat
etablera ytterligare samarbetspartners i USA. Ett möte med Craig
Nickell, VD i Marco Company, genomfördes i New York i början av
oktober.

För att bilda en uppfattning hur man jobbade med kunder var sex
kundmöten hos några stora butikskedjors huvudkontor inbokade. Dessa
möten sköttes av Craig och det kunde konstateras att han har god
kontakt med ledarna i de flesta av de stora butikskedjorna i USA.

Vid ett senare tillfälle kallade Craig till ett möte och berättade att
han beslutat lämna Marco Company efter 20 år som VD eftersom det
fanns åsiktsskillnader i koncernledningen.

Bland annat utifrån den informationen beslutades att EasyFill AB
bildar y...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.