Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-31

EATGOOD: TILLVÄXT 44% 2 KV, NEGATIVT RESULTAT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eatgood, som säljer en luftfriteringsmaskin, hade en nettoomsättning på 2,1 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021, en ökning med 44 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

"Försäljningen skedde i huvudsak på den internationella marknaden och till en mindre del på vår svenska hemmamarknad", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Resultatet efter finansiella kostnader och intäkter uppgick till -0,4 miljoner kronor (-0,5). Det negativa resultatet berodde delvis och fortfarande till stor del på utvecklingen av pandemin, enligt bolaget.

"Under andra kvartalet 2021 så ser vi en förbättring avseende olika marknader och hur pass mycket mer aktivitet det är jämfört med 2020. Med utleveranser både till USA och Australien återigen under kvartalet så skiljer sig 2021 åt jämfört med 2020 ordentligt mycket i positiv bemärkelse. Affärer har skjutits upp men som förhoppningsvis återupptas efter att läget stabiliserats avseende coronapandemin och nu även med en covid-19 deltavariant som gör läget något mer instabilt", skriver bolaget.

Likvida medel per 30 juni uppgick till 9,2 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE