Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-03

eBlitz Group AB: eBlitz Group fullföljer sitt erbjudande i Hello There Games AB

eBlitz Group AB (publ) lämnade ett aktieerbjudande till Hello There Games aktieägare den 17 maj 2022, vilket har accepterats av drygt ett 30 tal aktieägare motsvarande drygt 10,01%. Styrelsen i eBlitz Group AB (publ) har beslutat att fullfölja sitt erbjudande, trots att acceptansnivån var lägre än angivna minsta nivå på 15%. Affären är villkorad till ett godkännande på eBlitz Group AB (publ) årsstämma den 11 juli 2022.

eBlitz Group AB (publ), org.nr: 556578-5622, är aktieägare i Hello There Games AB, org.nr 559263-4900, sedan oktober 2021, och äger cirka 5,1% av utestående aktiekapital, innan bolaget lämnade sitt aktieerbjudande till Hello There Games aktieägare den 17 maj 2022. Totalt har cirka 30-talet aktieägare i Hello There Games AB accepterat eBlitz Group AB erbjudande, om att för en (1) aktie i Hello There Games AB erhålla femton (15) nyemitterade aktier i eBlitz Group AB (publ), till en teckningskurs på tre (3) kronor per aktie till och med den 31 maj 2022. Totalt omfattar transaktionen om drygt 10,01% av utestående aktier i Hello There Games AB, och innebär en utspädning på drygt 11,25% i eBlitz Group AB (publ), eller drygt 1 487 336 nyemitterade aktier vid årsstämman. Fullständiga villkor gällande transaktionen kommer återfinnas i kallelsen till eBlitz årsstämma senast den 11 juni 2022. Bland Hello There AB aktieägarna som accepterat åter finns Aldeon AB, Torsten Söderberg, ledamot i Leo Vegas, DPL Capital AB mfl

"Vi har ett stort förtroende för Hello There Games AB och dess framtid, och avser att vara en aktiv långsiktig ägare i bolaget tillsammans med de större ägarna som Aldeon AB och grundaren Oskar Eklund. Vår målsättning är att fortsätta öka vår andel i bolaget, säger eBlitz VD Lars-Erik Bratt,

Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022, kl. 08:40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Författare Cision