Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-08

eBlitz Group AB: FSport AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North

FSport AB (publ) har informerat per den 7 september 2021, att bolaget har erhållit ett s k villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm, innehållande sedvanliga villkor såsom spridningskravet för FSports aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Bolaget genomför även en nyemission om 20,25 MSEK. Fsport är nytt portföljbolag hos eBlitz Group AB, sedan juni 2021.

Styrelsen i FSport AB ("FSport" eller "Bolaget"), ett spel- och mediabolag inom Daily Fantasy Sports och affiliatemarknadsföring, har informerat den 7 september 2021, att man har beslutat att genomföra en nyemission om högst 900 000 units samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North"). Teckningskursen per unit är 22,50 kr och varje unit består av fem (5) aktier med teckningskurs om 4,50 kr samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner. Nyemissionen kan tillföra FSport 20,25 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser om sammanlagt till cirka 14,25 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av erbjudandet har erhållits från befintliga ägare, styrelseledamöter och nya investerare.

Det villkorade godkännandet från Nasdaq Stockholm innehåller sedvanliga villkor såsom att spridningskravet för FSports aktier uppfylls inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag för FSports aktier på Nasdaq First North är den 30 september 2021 under kortnamnet "FSPORT" och med ISIN-kod SE0016288641. För mer detaljerad information återfinns på FSports Group hemsida, Homepage - FSport AB (fsportgroup.com).

FSport, är ett nytt portföljbolag hos eBlitz Group AB, efter att eBlitz Group AB (publ) medverkade i Fsports AB (publ) pre-IPO juni 2021. eBlitz Group deltar nu även i kommande nyemission med teckningsförbindelser om minst 0,45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441

 

--------------------------------------------------

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

Författare Cision