Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-21

Ecoclime Group tecknar avtal med Consto och NREP värt 9,75 miljoner

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten. Systemet kommer att installeras i det Svanenmärkta bostadsprojektet Slagsta Strand. Projektet innefattar tre kvarter om totalt 599 lägenheter. Med Evertherm SEW garanteras att minst 90 % av energin kommer att återvinnas vilket beräknas ge en energibesparing om 1 020 MWh/år och 60 ton minskade CO2-ekvivalenter per år.

- Peter Bodin, försäljningschef Evertherm
Vi är mycket glada att vi fått förtroendet av NREP – de är en stark aktör inom hållbart byggande och en av Nordens största fastighetsägare. Vår lösning kommer att återvinna mycket energi till fastigheterna, energi som annars bara skulle ha spolats bort i avloppet. Det fina med Evertherm är att systemet levererar energi dygnet runt, året runt, oavsett temperatur eller väderförhållanden det är utomhus. Projektet blir ett av våra största någonsin och vi tar ett extra stort ansvar vid installation och driftsättning. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med NREP och Consto.
 
NREP förvärvade projektet Slagsta Strand av fastighetsbolaget Botvid. Slagsta Strand ligger vid Mälaren i Botkyrka och ambitionen är att hela projektet ska certifieras enligt Svanen samt Breeam in-use med flera kombinerade energilösningar som exempelvis solceller och batterilagring.
- Alla NREP:s bostäder utvecklas med hållbarhet som ledstjärna, både sett till byggprocessen och driften av fastigheterna. Vi ser en stor potential i den här tekniken och för oss är det viktigt att utforska olika lösningar som kan bidra till att vi utvecklar bostadsmiljöer som är bättre för såväl våra kunder som samhället i stort, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

För mer infomation
Christoffer Eklund, Försäljningschef Ecoclime Group
Tfn: 072-241 10 03 
Epost: christoffer.eklund@ecoclime.se

Om oss
Ecoclime Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom molnbaserad automation, cirkulär energi, ventilation och elteknik för fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster.

Ecoclime Group förvärvar, driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster. 

B-aktierna i Ecoclime är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclime.se

Bifogade bilder
Ecoclime Energieffektiviserar Slagsta Strand 2
Ecoclime Energieffektiviserar Slagsta Strand

Bifogade filer
Ecoclime Group tecknar avtal med Consto och NREP värt 9,75 miljoner

Författare MFN