Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Ecoclime: Kallelse till Årsstämma i Ecoclime Group AB den 16 juni 2020

Årsstämman i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, äger rum tisdagen
den 16 juni 2020 kl 14.00 på P5 Konferens, Storgatan 46 i Umeå.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som
Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 10 juni 2020, samt

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Storgatan 38, 903 26
Umeå, per telefon 090-77 19 00, eller per e-mail till
torbjorn.hansson@ecoclime.se senast onsdagen den 10 juni 2020. Vid
anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress
och aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida
www.ecoclime.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan
angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 10 juni 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta och
rösta på stämman.

Aktieägare företrädande cirka 77 procent av rösterna i bolaget
föreslår omval av styrelsens ordförande Peter Nygårds samt
styrelseledamöter Lennart Olofsson, Roger Östlin och Bengt Tedebo,
därutöver nyval av styrelseledamöter Ylwa Karlgren och Svante
Östblom, till årsstämman 2021. Förslag till dagordning samt
ytterligare information enligt bifogad pdf.

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, styrelseordförande
Tel: 070-690 16 00
E-mail: pnextended@gmail.com

Ecoclime Group AB är plattform för en grupp företag med klimat- och
miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och
affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och
processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar
innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av
energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av
fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket
(tidigare Aktietorget). ecoclime.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecoclime/r/kallelse-till-arsstamma-i-ecoclime...
https://mb.cision.com/Main/11665/3115485/1250222.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.