Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-02

Ecoclime: Komplettering: Ecoclime förvärvar H-gruppen - tillägg avseende köpeskilling

Ecoclime Group AB har tecknat avtal med ägarna av H-gruppen
Totalinstallatör AB (H-gruppen Energisystem) om förvärv av samtliga
aktier i moderbolaget, en koncern med omsättning om cirka 70 MSEK.
Förvärvet bedöms påverka Ecoclimes resultat positivt med 3,5 MSEK
2020. Ecoclimes rullande årsomsättning uppgår efter förvärvet till
cirka 160 MSEK.

Den kontanta köpeskillingen utgör 10 MSEK plus 4,0 MSEK för eget
kapital vid tillträdet. Utöver det tillkommer 2,5 MSEK efter
fastställd årsredovisning 2019 samt en resultatbaserad
tilläggsköpeskilling om 5 MSEK baserat på H-gruppens resultat 2020
och 2021. Tillträdet av aktierna är planerat till den 2 januari 2020.

H-gruppen är en koncern bestående av dotterbolagen Hansson & Hansson
Rör AB, K.V.S. Montage AB, B.G Hansson Energisystem AB.

Förvärvet är en viktig pusselbit i strategin att etablera Ecoclimes
cirkulära energisystem i Mälardalen. Det sker samtidigt som de
första Evertherm SEW-systemen börjar installeras i ett
studentbostadsprojekt om tre fastigheter, som uppförs åt
Stockholmshem.

Det aktuella förvärvet är detsamma som Ecoclime kommunicerade 2018,
där förhandlingarna avbröts och återupptogs under sommaren 2019
varefter Ecoclime kommunicerade en avsiktsförklaring om
förvärvsplanerna den 1 oktober.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2
december 2019.

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta
teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar
och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt
inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i
fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight
Stock Market (tidigare Aktietorget). ecoclime.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecoclime/r/komplettering--ecoclime-forvarvar-...
https://mb.cision.com/Main/11665/2979606/1153921.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.