Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

ECOCLIME: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -4,2 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cleantech-bolaget Ecoclime redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -4,2 miljoner kronor (0,6).

Nettoomsättningen sjönk till 34,2 miljoner kronor (38,6). Den orgainska tillväxten var -11 procent.

"Efter ett år av pandemi med tillfälligt minskad fakturering och försämrade resultat under första kvartalet som följd därav, har försäljningsframgångarna särskilt för automations- och integrationsverksamheten i SDC och Evertherm förstärkts. För koncernen betyder det att vi totalt sett lyckats minimera de övriga effekterna av pandemin", skriver vd Lennart Olofsson som tillägger att detta har resulterat i ett avsevärt lägre försäljningstapp än branschen i övrigt.

"Därtill har orderingången i berörda installationsverksamheter fördubblats varje månad under perioden, varför vi återkallat permitteringarna för berörd installationspersonal. Till följd av Evertherms mer än dubblerade orderingång och föreskrivningar redan tidigt under första kvartalet dubblerade vi Evertherms prognos för året i dessa avseenden från 20 miljoner kronor till 40 miljoner kronor", skriver Ecoclime-chefen.

Utöver pandemin har även vissa nysatsningar inverkat negativt och varit en delorsak till det negativa resultatet under första kvartalet, uppger han.

"Jag räknar därför med att dessa tillväxtdrivande aktiviteter minskar möjligheterna att nå 15 procent i ebitda-marginal under andra kvartalet. Dock är vårt fokus att vi ska komma nära målet under slutet av året, på samma sätt som fallet var för fjärde kvartalet 2020", skriver Lennart Olofsson.

Till årets slut är planen att bolaget framförallt ska ha ökat den organiska tillväxten inom det cirkulära affärsområdet kraftigt och även gjort några ytterligare förvärv.
Författare Direkt-SE