Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

EDGEWARE: EMEA-REGIONEN BAKOM OMSÄTTNINGSÖKNING 4 KV ENL VD

STOCKHOLM (Direkt) Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över
internet, visade en intäktsökning på 15,5 procent fjärde kvartalet, jämfört
med motsvarande period i fjol.

"Jag är mycket nöjd med att vi kan rapportera en nettoomsättningstillväxt för
årets sista kvartal./-/ Kassaflödet blev 17 miljoner kronor och sammantaget
är det ett starkt kvartal och ett mycket bra avslut på ett utmanande år",
sammanfattar vd Karl Thedéen i en kommentar i bokslutet.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger framförallt en positiv utveckling i
Emea där flera av bolagets stora kunder har bidragit. En stor del av
intäkterna är CDN-relaterade men det handlar inte enbart om
kapacitetsutbyggnad utan även om investeringar för införande av nya
funktioner, uppger bolaget.

"Trots ett starkt andra halvår lyckades vi dock inte kompensera fullt ut för
den svaga starten på 2018", skriver Karl Thedéen och konstaterar att 2018 års
sammantagna bruttomarginal blev 69 procent, vilket är i mitten av bolagets
normala intervall på 65-75 procent.

Helårets nettoomsättning sjönk 2,1 procent till 232 miljoner kronor och
rörelseresultatet blev negativt på -9 miljoner kronor.

Under 2019 kommer Edgewares fokus framförallt att ligga på nykundsbearbetning
på existerande och nya marknader samt på innovation och produktutveckling
inom OTT-området för broadcasters och innehållsleverantörer.

"Mycket arbete återstår i en dynamisk marknad men baserat på ett starkt avslut
2018 så känner jag stor tillförsikt inför framtiden och ser fram emot 2019",
skriver vd Karl Thedéen.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt