Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Effnetplattformen AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen AB

Stockholm, 15 maj 2020 -- Effnetplattformen AB (publ)

Årsstämma i Effnetplattformen AB

Årsstämma i Effnetplattformen AB hölls i dag i Stockholm den 15 maj 2020.
 
Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för
räkenskapsåret 2019 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till
resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson, Erik
Nerpin och Mattias Ekström.
 
Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.
 
KPMG omvaldes som revisor. Huvudansvarig revisor är Gunnar Karlsson.
 
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 250.000 SEK
(oförändrat belopp jämfört med föregående år) samt att revisorn ska erhålla
arvode enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande att besluta om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att
därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Om aktier emitteras
mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av
antalet utestående aktier i bolaget.

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen AB (publ), Tel: 070
280 26 26, hans.runesten@effnet.com

 eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

  

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova
Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se

, www.eminova.se

. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet
inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla
detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform,
investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade
bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har
för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com

). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se

.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk
och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets
4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för
användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler,
mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer
(från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom
området IP Header Compression och dess produkter inom det området
licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta,
mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess
produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression
besök www.effnet.com

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.