Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2019

 

Luleå, 14 februari 2020 -- Effnetplattformen AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari ? december 2019

* Koncernens omsättning för perioden uppgick till KSEK 9 569 (7 374)
eller SEK 1,06 (0,82) per aktie.

* Rörelseresultatet för perioden uppgick till KSEK -1 646 (-1 924).
Nettoresultatet var för samma period KSEK -1 368 (-11 652) eller SEK
-0,15 (-1,29) per aktie.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
KSEK -1 587 (-2 555) eller SEK -0,18 (-0,28) per aktie.

* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick
vid periodens slut till KSEK 22 928 (24 590) vilket motsvarar SEK
2,54 (2,72) per aktie.

* Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 22 705 (24
074) eller SEK 2,51 (2,66) per aktie. Koncernens soliditet uppgick
till 89 (89) procent.

 

För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör, aniruddha.kulkarni@effnet.com,
+46 (0)920 60918
Sten Sundén, Finanschef, sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida: www.effnetplattformen.se

 

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: 
http://www.effnetplattformen.se/pages/uk/investorrelations_reports.php

 

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 14 februari kl 08:00 CET.

 

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova
Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se

, www.eminova.se

. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet
inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla
detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform,
investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade
bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har
för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com

). För mer information om Effnetplattformen AB, besök
www.effnetplattformen.se

.

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk
och licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets
4G/5G-protokollstack licensieras till chipset- och produktbolag för
användning i mobila enheter inklusive mobila IoT-terminaler,
mobiltelefoner, modem och accesspunkter för mobilt bredband, basstationer
(från small cells till C-RAN), testsystem m.m. Effnet är världsledande inom
området IP Header Compression och dess produkter inom det området
licensieras till chipset- och produkttillverkare för användning i fasta,
mobila och satellit-nätverk. För mer information om Effnet AB och om dess
produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP header compression
besök www.effnet.com

.

Bilaga

* Effnetplattformen 2019 Q4

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.