Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Effnetplattformen Holding AB (publ): Effnetplattformen Holding publicerar årsredovisning för 2021

Stockholm, 29 april 2022 -- Effnetplattformen Holding AB (publ) (”Effnetplattformen”) har idag publicerat årsredovisning för 2021 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://effnetplattformenholding.se/pages/uk/investorrelations_reports.php, samt i bifogad fil.

Rapporten skickas ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Beställning sker per e-post till investor.relations@effnetplattformenholding.se (ange namn och adress).

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Runesten, Styrelseordförande, Effnetplattformen Holding AB (publ), Tel: 070 280 26 26, hans.runesten@effnet.com 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl 11:30 CET.

 

Om Effnetplattformen Holding AB (publ)

Effnetplattformen Holding AB (publ), org.nr 559179-8342, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFH) från och med 28 maj 2021. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, adviser@eminova.sewww.eminova.se. Effnetplattformen Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta teknikbolag samt baserat på moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera, investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB, (www.effnet.com). För mer information om Effnetplattformen Holding AB, besök www.effnetplattformenholding.se.

Bilaga


Författare GlobeNewswire