Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

EFFNETPLATTFORMEN: KÖPER ALPCOT VIA DOTTERBOLAG, SKA SÄRNOTERAS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Effnetplattformen har tecknat avtal med Alpcot Ltd om förvärv av Alpcot AB och Alpcot Capital Management Ltd samt säljarens innehav om 9 procent i Tydliga AB.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen sker via ett nybildat dotterbolag till Effnetplattformen som avses att delas ut till aktieägarna och därefter noteras på Nasdaq First North Growth Market. Effnetplattformen har som del av transaktionen förbundit sig att investera 10 miljoner kronor i Alpcot.

Alpcot är ett fintech-bolag med en plattform för privatekonomi. Bolagets nettoomsättning uppgick under 2020 till 27,6 miljoner kronor, med ett ebitda-resultat om-11,5 miljoner kronor. Balansomslutningen uppgick per 31 december 2020 till 53,4 miljoner kronor med eget kapital om 39,9 miljoner kronor. Bolaget har inga finansiella skulder.

Prognosen för innevarande år, baserat på befintlig verksamhet samt några förvärv mot slutet av året, är en nettoomsättning om 36,5 miljoner kronor samt ett ebitda om -8,0 miljoner kronor.

Vid fullbordat förvärv av Alpcot och efter genomförandet av Effnetplattformens investering kommer Effnetplattformens nuvarande aktieägare att äga cirka 13,3 procent av Alpcot. Härutöver kommer Effnetplattformen att äga ytterligare cirka 3,4 procent av det nya bolaget. Sammantaget sett erhåller således Effnetplattformens nuvarande aktieägare, direkt och indirekt, en ägarandel om cirka 16,7 procent i Alpcot efter transaktionen.

Alpcot avser vidare att genomföra en riktad nyemission om preliminärt 40 miljoner kronor till kvalificerade investerare i samband med transaktionen, vilket kan komma att medföra att de ovan angivna ägarandelarna justeras.

Efter genomförda transaktioner avser Alpcot att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.

Effnetplattformens befintliga verksamhet och börsplats berörs inte av transaktionen.
Författare Direkt-SE