Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-20

EFFNETPLATTFORMEN: PROFORMA OMSÄTTNING 6,4 MLN KR 1 H

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Effnetplattformen, listat på First North, hade en proforma omsättning på 6,4 miljoner kronor under första halvåret 2021 (3,5).

Proformasiffrorna visar sammanläggning av den nya Effnetplattformen Holding-koncernen (från och med 24 maj) och den tidigare Effnetplattformen-koncernen i syfte att ge mer relevant bild av koncernens omsättnings- och intjäningsförmåga, skriver bolaget i rapporten.

Koncernens moderbolag Effnetplattformen Holding köpte den 24 maj samtliga aktier i Effnet, som bedriver utveckling och försäljning av programvara för telekomindustrin, och därmed skapades den nuvarande Effnetkoncernen. Moderbolaget delades sedan ut till aktieägarna i det tidigare moderbolaget, som namnändrats till Tessin Nordic.

Nettoresultatet var proforma 0,4 miljoner kronor (-2,0) under första halvåret.

För perioden 24 maj-30 juni 2021 var Effnetplattformens omsättning 1,0 miljoner kronor och rörelseresultatet -0,4 miljoner. Relevanta jämförelsetal saknas. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under samma period till -0,3 miljoner kronor och likvida medel var vid periodens slut 4,3 miljoner kronor.
Författare Direkt-SE