Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

EFFNETPLATTFORMEN: RÖRELSERESULTAT -0,3 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-bolaget Effnetplattformen redovisar att omsättningen under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 2,1 miljoner kronor (proforma 1,5).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -0,3 miljoner kronor (proforma -1,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till -4,8 miljoner kronor (proforma -7,1).

Effnetkoncernen bedriver i dotterbolaget Effnet AB operativ verksamhet i form av utveckling och försäljning av programvara för främst telekomindustrin.
Författare Direkt-SE