Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-28

Elanders AB: Bokslutskommuniké 2019

Helåret 2019

* Omsättningen ökade med fem procent till 11 254 (10 742) Mkr, varav
0,3 procentenheter var organisk tillväxt.
* Justerad EBITA ökade till 563 (523) Mkr och den justerade
EBITA-marginalen ökade till 5,0 (4,9) procent. IFRS 16-effekten
bidrog positivt med 35 Mkr på justerad EBITA.
* Justerat resultat per aktie uppgick till 7,16 (7,18) kronor per
aktie. IFRS 16-effekten bidrog negativt med -0,61 kronor per aktie.
* Det operativa kassaflödet ökade till 1 454 (538) Mkr, varav förvärv
utgjorde -5 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 708 Mkr på
det operativa kassaflödet.
* Under perioden har engångsposter om -150 Mkr belastat
rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade
åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter
som identifierats i redovisningen av kundprojekt.
* Med anledning av införandet av IFRS 16 har de finansiella målen
reviderats. De reviderade målen utgörs av mål för
omsättningstillväxt, EBITA-marginal samt nettoskuld / EBITDA.
* Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 (2,90) kronor per aktie för
2019.

Fjärde kvartalet

* Omsättningen ökade med 14 Mkr till 2 904 (2 890) Mkr, men minskade
organiskt med fyra procentenheter.
* Justerad EBITA uppgick till 169 (169) Mkr och den justerade
EBITA-marginalen uppgick till 5,8 (5,9) procent. IFRS 16-effekten
bidrog positivt med 9 Mkr på justerad EBITA.
* Justerat resultat per aktie uppgick till 2,29 (3,01) kronor per
aktie. IFRS 16-effekten uppgick till -0,13 kronor per aktie.
* Det operativa kassaflödet uppgick till 374 (393) Mkr, varav förvärv
utgjorde 0 (24) Mkr. IFRS 16-effekten bidrog positivt med 184 Mkr på
det operativa kassaflödet.
* Under perioden har engångsposter om -180 Mkr belastat
rörelseresultatet, som en följd av det tidigare aviserade
åtgärdsprogram som initierats i Tyskland och historiska felaktigheter
som identifierats i redovisningen av kundprojekt.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida,
www.elanders.com

, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com

.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 28 januari 2020 kl. 13.00 CET.

Bilaga

* 2020-01-28 Elanders Pressmeddelande Q4 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.