Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Elanders AB: Rapport från årsstämman 2019

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att:

* fastställa årsredovisningen för 2018
* bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018
* enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för
2018 lämnas med 2,90 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för
utdelning är den 2 maj 2019, vilket innebär att utdelningen beräknas
utsändas genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2019,
* enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2019 bevilja
styrelsen arvode inklusive utskottsarbete om totalt 4 204 000 kronor
att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
* enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill
dess att årsstämman 2020 hållits utse:
Carl Bennet (omval)
Pam Fredman (omval)
Dan Frohm (omval)
Erik Gabrielson (omval)
Linus Karlsson (omval)
Cecilia Lager (omval)
Anne Lenerius (omval)
Magnus Nilsson (omval)
Johan Stern (omval)
Caroline Sundewall (omval)
* enligt förslaget i kallelsen utse Carl Bennet till styrelsens
ordförande
* godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av
revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
* valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra
uppgifter enligt förslaget i kallelsen
* godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare samt
* godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ändringar i
bolagsordningen. 

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Magnus Nilsson för Elanders
erbjudande idag inklusive nya affärer som koncernen vunnit och vilka
möjligheter och utmaningar som finns framöver för koncernen. Han betonade
att det är viktigt för Elanders att på sikt prioritera marginal framför
tillväxt. Med ett ökat fokus på rätt affärer med bland annat mer
värdeadderande tjänster till kunderna ska marginalerna kunna förbättras. 

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
så snart det föreligger i justerat skick.

Elanders AB (publ)
Styrelsen

Carl Bennet, styrelsens ordförande, tel: +46 31 741 64 00 eller
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 750 07 50

Bilaga

* 2019-04-29 Elanders pressmeddelande - Rapport från årsstämman 2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.