Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Electra Gruppen AB: Bokslutskommuniké 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI ? DECEMBER 2019
Fortsatt omsättningstillväxt i retailsegmentet + 5,4 procent i kvartalet

* Resultatförbättring i segmentet Logistik & IT
* 14 nya butiker ansluter till Elon Ljud & Bild
* Integrationen av Em Home belastar enligt plan koncernresultatet
med cirka 2,9 MSEK för helåret

OKTOBER - DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 569,3 (589,2) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (13,2) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (10,2) MSEK.
* Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,77 (1,96) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,4 (-8,6)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 38,84 (38,61) SEK.

JANUARI ? DECEMBER 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 1 821,6 (1 869,5) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 23,7 (22,6) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 17,6 (17,9) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 3,38 (3,44) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (13,7)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 38,84 (38,61) SEK.
* Styrelsen föreslår en aktieutdelning uppgående till 3,25 (3,25)
kronor per aktie.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

FINANSIELL   Q4 Q4 Helår Helår
UTVECKLING (MSK)   2019 2018 2019 2018
           
Nettoomsättning   569,3 589,2 1 821,6 1 869,5
Rörelseresultat   12,6 13,2 23,7 22,6
Resultat efter finansiella poster   12,6 13,3 24,3 23,3
Resultat efter skatt   9,2 10,2 17,6 17,9
Rörelsemarginal (%)   2,2 2,2 1,3 1,2
Soliditet (%)   31,8 35,9 31,8 35,9
Eget kapital per aktie (SEK)   38,84 38,61 38,84 38,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)   1,77 1,96 3,38 3,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)   1,77 1,95 3,38 3,44
Aktier vid periodens utgång (tusental)   5 201 5 201 5 201 5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)   5 268 5 268
5 268 5 268

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och
är sådan
som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruks-
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande fredagen den 7 februari 2020 kl. 08.45.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående
entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade
IT-
och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger
som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor
och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börs-
noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Bokslutskommuniké 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.