Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Electra Gruppen AB: Delårsrapport januari - mars 2019

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

Electra och Elon skapar Nordens största fackhandelskedja inom hemelektronik

* Electra och Elon kommer att verka gemensamt i detaljistledet under
varumärket Elon
* Em Home integreras i Electra vilket enligt plan belastar
koncernresultatet med ca 1,1 MSEK
* Fortsatt marginalförbättring i Retailsegmentet med positiv effekt på
rörelseresultatet

JANUARI – MARS 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 388,1 (400,6) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (2,1) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,9) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,37) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,9 (20,9)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 38,48 (39,88) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 15 april informerades att Electra och Elon inleder ett
varumärkessamarbete och bildar därigenom Nordens
största fackhandelskedja inom hemelektronik och vitvaror.

FINANSIELL Q1 Q1 1/4 2018 Helår
UTVECKLING (MSEK) 2019 2018 31/3 2019 2018
         
Nettoomsättning 388,1 400,6 1 857,0 1 869,5
Rörelseresultat 1,8 2,1 22,2 22,3
Resultat efter finansiella poster 2,2 2,5 23,1 23,3
Resultat efter skatt 1,6 1,9 17,6 17,9
Rörelsemarginal (%) 0,5 0,5 1,2 1,2
Soliditet (%) 37,4 43,1 37,4 35,9
Eget kapital per aktie (SEK) 38,48 39,88 38,48 38,61
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,31 0,37 3,42 3,44
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,32 0,37 3,43 3,44
Aktier vid periodens utgång (tusental) 5 201 5 201 5 201 5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 268 5 273 5
269 5 268

                     
Verksamhet

Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående entreprenörer och ska
vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och
logistiklösningar. Electra Gruppen
grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom
radiobranschen. Företaget har
sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie
(ELEC) är börsnoterat
på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Delårsrapport Q1 2019

Författare Hugin