Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Electra Gruppen AB: Delårsrapport januari-mars 2020

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI ? MARS 2020

Omsättningsmässigt bästa Q1 någonsin

* Kraftig resultatförbättring i segmentet Logistik & IT
* Svårt att förutse Covid-19s påverkan på utvecklingen framåt
* Kostnader kopplade till valuta, osäkra kundfordringar och en
försening av Em Home-projektet
belastar kvartalet med ca 2,9 MSEK

JANUARI - MARS 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 420,1 (388,1) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (1,8) MSEK.
* Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (1,6) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,31) SEK.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58,6 (31,9)
MSEK.
* Eget kapital per aktie uppgick till 39,35 (38,48) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Den 8 april informerades att Electra förvärvar inkråmet i supportbolaget
Adminify AB i syfte att expandera Electras
kundtjänstfunktioner och support avseende tjänster i koncernens olika
kedjor och koncept. Vidare meddelades den
14 april att Electra förstärker satsningen inom varuområdet mobiltelefoni
med en nischad satsning på telekombutiker
inom Elon Ljud & Bild-konceptet. Den 28 april informerades om att Electra
inleder ett nytt logistiksamarbete med
Scandinavian Luxury Group med beräknad uppstart den 1 september 2020.

FINANSIELL   Q1 Q1 1/4 2019 Helår
UTVECKLING (MSEK)   2020 2019 31/3 2020 2019
           
Nettoomsättning   420,1 388,1 1 853,7 1 821,6
Rörelseresultat   1,9 1,8 23,8 23,7
Resultat efter finansiella poster   1,5 2,2 23,5 24,3
Resultat efter skatt   0,8 1,6 16,8 17,6
Rörelsemarginal (%)   0,5 0,5 1,3 1,3
Soliditet (%)   34,5 37,4 34,5 31,8
Eget kapital per aktie (SEK)   39,35 38,48 39,35 38,84
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)   0,16 0,31 3,22 3,38
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)   0,16 0,31 3,22 3,38
Aktier vid periodens utgång (tusental)   5 201 5 201 5 201 5 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental)   5 201 5 268
5 262 5 268

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och
är sådan som Electra Gruppen AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 29 april 2020 kl.
11.00.

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med
fristående entreprenörer och är en flexibel
logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen
Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt
huvudkontor och huvuddelen av sin
verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Bilaga

* Delårsrapport Q1 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.