Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-05

Electrolux: Electrolux styrelse föreslår utdelning av Electrolux Professional AB

AB Electrolux ("Electrolux") offentliggjorde i januari 2019 att
bolaget förberedde en avknoppning och utdelning av affärsområdet
Professionella Produkter. Styrelsen har därför idag beslutat att
föreslå att en extra bolagstämma den 21 februari 2020 beslutar om
utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux
Professional AB ("Electrolux Professional") till Electrolux
aktieägare.

Avsikten är att notera Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm
under det första kvartalet 2020. Utdelningen av aktierna i Electrolux
Professional förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea-reglerna*.
Utdelningen innebär att Electrolux aktieägare kommer att erhålla
aktier i Electrolux Professional i förhållande till deras nuvarande
aktieinnehav i Electrolux. En aktie av serie A i Electrolux ger rätt
till en aktie av serie A i Electrolux Professional och en aktie av
serie B i Electrolux ger rätt till en aktie av serie B i Electrolux
Professional.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att bolagsstämman bemyndigar
styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna
i Electrolux Professional.

En uppdelning av Electrolux-koncernen samt en utdelning och notering
av aktierna i Electrolux Professional har möjlighet att skapa
betydande värde för aktieägarna över tid och kommer att möjliggöra
för båda bolagen att fokusera på sina respektive möjligheter att
skapa lönsam tillväxt. Som ett separat noterat bolag förväntas
Electrolux Professional öka fokus, kundnytta och
utvecklingsmöjligheter. Under ledning av en separat ledningsgrupp och
styrelse samt med egen tillgång till kapital förväntas separationen
även möjliggöra för Electrolux Professional att framgångsrikt kunna
realisera sina strategier. Vidare är Electrolux och Electrolux
Professional som separata bolag bättre positionerade för att möta de
olika faktorer som driver efterfrågan och de utmaningar som ställs på
deras respektive slutmarknader. En notering ger också nuvarande och
nya investerare möjlighet att investera direkt i Electrolux
Professional.

Electrolux har i samråd med sina fyra största aktieägare (Investor AB,
Alecta, Swedbank Robur Fonder och AMF - Försäkring och Fonder) utsett
Kai Wärn till styrelseordförande i Electrolux Professional, och Lorna
Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels och Carsten
Voigtländer till styrelseledamöter. Alberto Zanata, nuvarande
affärsområdeschef för Professionella Produkter, har utsetts till VD
och koncernchef för Electrolux Professional.

"De utsedda styrelseledamöterna har bred och långtgående
internationell industriell och finansiell erfarenhet inom områden och
geografier som anses vara viktiga för Electrolux Professional. Vi
anser att de är väl positionerade att hjälpa Electrolux Professional
att nå sin fulla potential som ett fristående bolag" säger Staffan
Bohman, styrelseordförande i Electrolux. Se nedan för ytterligare
information om styrelseledamöterna.

Möjligheten till omvandling av A-aktier i Electrolux kommer av
praktiska skäl vara begränsad under tiden fram till utdelningen av
Electrolux Professional, och begäran om omvandling måste vara bolaget
tillhanda senast den 17 februari 2020, för att omvandlingen ska kunna
registreras innan utdelningen.

Affärsområdet Professionella Produkter kommer att redovisas som
avvecklad verksamhet i delårsrapporten för det fjärde kvartalet.
Rapporten kommer att publiceras den 31 januari 2020.

Ytterligare information till Electrolux aktieägare om den föreslagna
utdelningen av aktierna i Electrolux Professional kommer att
publiceras i en informationsbroschyr på Electrolux hemsida
www.electroluxgroup.com den 31 januari 2020.

Kai Wärn är koncernchef och VD samt medlem i koncernledningen för
Husqvarna AB. Han är även styrelseledamot i Husqvarna AB och AB
Electrolux. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från
Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Kai Wärn, född 1959, är svensk
medborgare.

Lorna Donatone är tillförordnad regionchef för Sodexo i Latinamerika
och landschef för Chile samt medlem i koncernledningen för Sodexo.
Hon har meddelat att hon kommer att lämna sina uppdrag i Sodexo i
slutet av 2019. Hon har en MBA från Texas Christian University i USA
och en kandidatexamen i Management från Tulane University i USA.
Lorna Donatone, född 1957, är amerikansk medborgare.

Hans Ola Meyer är ekonomi- och finansdirektör och medlem i
koncernledningen för Atlas Copco AB. Han är även styrelseledamot i
Upplands Motor Holding AB. Han har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm, Sverige. Hans Ola Meyer, född 1955, är
svensk medborgare.

Daniel Nodhäll är Chef Noterade Bolag och medlem i ledningsgruppen för
Investor AB. Han är även styrelseledamot i Husqvarna AB och Saab AB.
Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm,
Sverige. Daniel Nodhäll, född 1978, är svensk medborgare.

Martine Snels är ledamot i GEA Group AG's Executive Board och ansvarig
för Regions & Countries, Sales & Services för GEA-koncernen. Hon har
en masterexamen i agronomieteknik från Koninklijke universitet
Leuven, Campus Geel i Belgien och studerade matematik vid Antwerpens
universitet i Belgien. Martine Snels, född 1969, är belgisk
medborgare.

Carsten Voigtländer är verksam som oberoende rådgivare och är
styrelseledamot i Arbonia AG och BBC-Group AG i Schweiz, INNIO GmbH i
Österrike och Friedhelm Loh Group i Tyskland. Han är även vice
ordförande i Saurer Group i Kina. Han har en teknologie doktorsexamen
i simulering av process- och systemteknik från Braunschweigs tekniska
universitet i Tyskland. Carsten Voigtländer, född 1963, är tysk
medborgare.

*Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa
förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till
sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av
utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
(istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i
moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i
dotterbolaget).

För mer information vänligen kontakta Daniel Frykholm, Electrolux
pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 december 2019 kl. 16:00 CET.

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor
genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta
hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande
globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi
gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och
Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och
professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under
2018 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka
54 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/electrolux/r/electrolux-styrelse-foreslar-utd...
https://mb.cision.com/Main/1853/2984237/1156919.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.