Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-01

ELLWEE slutför försäljning av elfordonsverksamheten

Styrelsen för ELLWEE EV AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller ”Bolaget”), har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget ELLWEE MPV AB och indirekt det helägda amerikanska dotterbolaget ELLWEE Inc. i enlighet med de villkor som meddelandes genom pressmeddelande tidigare idag med rubriken ”ELLWEE säljer elfordonsverksamheten”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jim Larsson
VD, ELLWEE AB (publ)
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23
jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss


ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC. 
 
För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer


ELLWEE slutför försäljning av elfordonsverksamheten

Författare MFN