Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-21

ELLWEE vidtar rättsliga åtgärder mot säljarna av Alsike Maskin

Styrelsen för ELLWEE Distribution AB, ett dotterbolag till ELLWEE AB (publ) (”ELLWEE” eller "Bolaget”), har idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot säljarna av Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB (”Alsike Maskin”) med anledning av att säljarna inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget offentliggjorde den 15 mars 2022.

ELLWEE offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 mars 2022 att Bolaget, via dess helägda dotterbolag ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin.

Säljarna av Alsike Maskin har underlåtit att medverka till att överlåtelsen av aktierna i Alsike Maskin fullbordas. Säljarna har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.

Bolagets inställning är att transaktionen ska fullföljas så snart som möjligt i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet och att säljarnas underlåtenhet därtill medför ett skadeståndsansvar. Mot bakgrund av detta har styrelsen för ELLWEE Distribution AB, efter att ha uttömt möjligheterna för dialog, idag beslutat att vidta rättsliga åtgärder gentemot säljarna. ELLWEE ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet allteftersom det utvecklas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Jim Larsson
VD, ELLWEE AB (publ)
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23
jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss


ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC. 
 
För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-21 10:49 CEST.

Bifogade filer


ELLWEE vidtar rättsliga åtgärder mot säljarna av Alsike Maskin

Författare MFN