Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni, 2019

GOD TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL

April - juni 2019

· Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade och uppgick till 184,1
MSEK (166,0), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10,9 procent.
Efter valutajusteringar var tillväxten 7,1 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 15,6 MSEK (5,2). Rörelsemarginalen i
andra kvartalet 2019 var 8,5 procent jämfört med 3,1 procent i andra
kvartalet 2018.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 8,6 MSEK (5,2). Finansnettot
har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -3,9 MSEK (2,4)
och uppgick till -7,0 MSEK (0,0).

· Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (3,4), vilket motsvarar
0:82 kr (0:42) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47,7 MSEK (19,6), och
uppgick efter investeringar till 11,7 MSEK (2,2).

VD JAN WAHLSTRÖM KOMMENTERAR Q2

Ytterligare tillväxt och dessutom fyra kvartal i rad med förbättrad
lönsamhet. Under perioden har vi haft fortsatta marginalförbättringar
vilket är ett tydligt bevis på att beslutet att effektivisera och
specialisera oss varit rätt och vi står nu rustade för att börja ta
in fler nya kunder. Omsättningen under andra kvartalet motsvarade
våra förväntningar och nu är siktet framåt inställt på fortsatt ökad
lönsamhet.

Orthopedics som står för den största tillväxten i bolaget, fortsätter
att öka i ett högt tempo med flera nya projekt på gång och stark
utvecklingspotential framåt. Inflyttningen i nya fabriken i Memphis
har påbörjats, allt går enligt plan och vi räknar med att vara igång
med produktionen innan årets slut. Fokus ligger fortsatt på att vara
en stark kontraktstillverkare inom våra specialiserade områden. Vi
lider något av växtvärk om än en positiv sådan och behöver därför nu
lägga full kraft på rekrytering samt att öka output och förbättra
lönsamheten.

Vi har även stark tillväxt inom vår polymerverksamhet som är en
betydande motor i affärsområdet Life Science. Detta bidrar starkt
till lönsamheten för kvartalet.

Vår dentala strategi om att förenkla det digitala arbetsflödet för
tandläkare och tandtekniker ligger helt rätt i tid. Vi har nyligen
tecknat flera nya avtal med ledande bolag inom branschen vilket gör
att Elos Accurate® finns tillgängligt för fler kunder. Dessutom är
nästa steg i att nå vårt långsiktiga mål för egna produkter taget
genom tecknandet av vårt första distributörsavtal i USA, en mycket
stimulerande utveckling på den amerikanska marknaden.

Med en tillväxt om 11 procent under andra kvartalet och 16 procent
under första halvåret fortsätter vi vår tillväxtresa med fokus på
ökad lönsamhet.

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 11.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/1719/2865549/1079271.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.