Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2018

Uppnår strategiskt mål om tvåsiffrig tillväxt

Juli - september 2018

· Nettoomsättningen för kvartalet ökade och uppgick till 154,1 MSEK
(132,5), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 16,3%. Efter
valutajusteringar var tillväxten 8,9%.

· Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MSEK (9,3). Rörelsemarginalen i
tredje kvartalet 2018 var 7,7% jämfört med 7,0% under motsvarande
period föregående år.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 7,7 MSEK (5,2). Finansnettot
har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -0,9 MSEK (-1,7).

· Resultat efter skatt uppgick till 6,4 MSEK (3,0), vilket motsvarar
0:79 kr (0:50) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,4 MSEK (10,4), och
uppgick efter investeringar till -7,6 MSEK (4,9).

Händelser under kvartalet

· Under kvartalet implementerade vi vår globala strategiska plan inom
affärsområdet Dental Implant Systems. Denna omorganisation och
effektivisering leder till en årlig besparing om 6 MSEK.

VD Jan Wahlström kommenterar

Under det tredje kvartalet 2018 fortsätter vi leverera tillväxt enligt
våra strategiska mål. Vi kan glädjande konstatera att samtliga
affärsområden utvecklas positivt. Tillväxten i kvartalet uppgår till
16 procent och är det sjunde tillväxtkvartalet i rad. Affärsområdena
Orthopedics och Dental Implant Systems är motorerna i vår tillväxt.
Den ackumulerade omsättningen efter nio månader är 11 procent högre
än i fjol. Vi är stolta över att ha nått vårt strategiska tillväxtmål
och vi intensifierar vårt arbete att nå övriga strategiska mål.

Under 2018 har vi ytterligare befäst vår position som nyckelpartner på
den globala marknaden för medicinteknik. Vi ser en trend att
kapacitet och leveranssäkerhet är viktigast vid val av partner. Denna
trend gynnar Elos Medtech som står för kvalitet, kompetens och
innovation. Vi märker ett ökat inflöde av förfrågningar och vi ser
också ett ökat intresse från våra globala kunder att lägga projekt på
fler än en av våra enheter. Det är en tydlig bekräftelse på värdet av
vårt globala erbjudande. Samtidigt fortsätter konsolideringen, inte
minst inom ortopediområdet där vi sett fler förvärv bland våra kunder
den senaste tiden. Internt ser vi fler förbättringsmöjligheter
framöver framförallt genom en ökad specialisering inom våra
strategiska fokusområden.

Inom Dental Implant Systems växer vi med 9 procent under tredje
kvartalet och ligger på 5 procent tillväxt för årets tre första
kvartal. Detta är något lägre än våra ambitioner men i linje med hur
hela dentala implantatmarknaden utvecklas. Under kvartalet
implementerade vi vår globala strategiska plan vilken omfattar flera
av våra enheter. Denna strategiförändring innebär tydligare fokus,
omorganisation och en effektivisering som leder till en årlig
besparing om 6 MSEK.

Orthopedics har haft en mycket positiv utveckling under kvartalet och
tillväxten uppgår till 25 procent. För året ligger den ackumulerade
tillväxten på 16 procent och vi har idag inte kapacitet att tacka ja
till alla förfrågningar. Vi har nu påbörjat utbyggnaden av
produktionen i Memphis för att hantera den ökade efterfrågan från de
amerikanska kunderna inom trauma- och robotkirurgi. Vår globala
Business Director för Orthopedics, Jodie Gilmore, blev i oktober
invald som Advisory Council Member i Herff College of Engineering vid
University of Memphis, vilket ger en tydlig signal om vår position
inom ortopedisegmentet på den viktigaste marknaden USA.

Inom Diagnostics har vi fått ett försäljningslyft i kvartalet med en
fortsatt mycket god lönsamhet för hela affärsområdet. Omsättningen
under årets första nio månader har ökat med 17 procent jämfört med
föregående år.

Under 2017 såg vi en försiktig återhämtning inom Hearing Device &
Vibration och förutsåg en starkare tillväxt 2018.
Försäljningstillväxten för de tre kvartalen uppgår till 23 procent.
Vi förväntar oss att tillväxten inom Hearing Device & Vibration
planar ut framöver då vi fokuserar på att höja servicenivån till våra
befintliga kunder.

Till skillnad från övriga affärsområden kännetecknas marknaden för
Other Medical Areas av stor prispress. Trots en positiv utveckling är
den något lägre jämfört med övriga affärsområden.

Kvartalet visar på förbättrad lönsamhet. Resultatet uppgår till 11,8
MSEK och rörelsemarginalen till 7,7 procent. Med undantag av en enhet
levererar alla bättre resultat än plan. Vi genomför en rad
förbättringsåtgärder som vi till en mindre del ser effekten av i
kvartal tre men som vi räknar med kommer att ge full effekt på
resultatet under 2019.

Sett till det tredje kvartalet har vi fortsatt att leverera i enlighet
med vår plan för tillväxt och expansion. Vi fortsätter vår resa mot
specialisering och målet är att alla affärsområden ska öka graden av
specialisering och erbjuda produkter som är "best-in-class". Vårt
långsiktiga och ihärdiga förbättringsarbete fortsätter. Vi
eftersträvar förbättrad effektivitet och därmed högre lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se
www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-delarsrapport-1...
http://mb.cision.com/Main/1719/2653843/932593.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.