Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

ELOS MEDTECH: BUDNIVÅ SPEGLAR MÖJLIGHET/UTMANING - BUDGIVARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Elos Medtechs budgivare TA Associates bedömer att budnivån på 215 kronor per aktie "innebär en attraktiv värdering". Budet motsvarar en budpremie på knappt 8 procent jämfört med stängningskursen på torsdagen.

"Nuvarande kursnivå har påverkats av kommunikationen som styrelsen har gått ut med om buddiskussionerna. Vår uppfattning är att budet innebär en väldigt attraktiv värdering för alla aktieägare och reflekterar både utmaningarna som bolaget har, men även möjligheterna", säger Lovisa Lander, investeringsansvarig på budgivaren TA Associates till Nyhetsbyrån Direkt.

Elos Medtechs aktiekurs har haft en god utveckling under pandemin, bortsett från en kortare nedgångsfas på några månader i samband med det första utbrottet av covid-19 under inledningen av 2020.

Sedan årsskiftet 2020/2021 har Elos Medtechs aktie grovt sett fördubblat sitt värde och under den senaste tolvmånadersperioden summeras uppgången till cirka 220 procent inräknat utdelningar.

Elos Medtechs kursutveckling

Källa: Infront

Budet är villkorat av att TA Associates, genom EM Intressenter, blir ägare till över 80 procent av kapitalet och över 50 procent av rösterna.

Hur säkra är ni på att ni kommer upp till de villkoren ni ställer för budet?

"Nu har vi presenterat det här budet i dag och nu är det upp till alla att ta ställning till det. Vi har Svolder och Nilsson (familjen Nilsson Direkts anm) med oss som har varit långvariga ägare i bolaget.

Tillsammans har Svolder och familjen Nilsson aktier omfattande drygt 21 procent av kapitalet och nästan 38 procent av rösterna.

I en kommentar till pressmeddelandet om budet på Elos Medtech framgår det "att det kommer att krävas betydande investeringar för att nå bolagets fulla potential på längre sikt".

Hur stora investeringar kommer att behöva göras?

"Det får vi se om transaktionen går igenom. Vi ser att kontraktstillverkning är en marknad med allt tuffare konkurrens och det finns stark tro att Elos skulle kunna dra fördel av att göra betydande investeringar de kommande åren just inom produktionskapacitet, men även inom forskning och utveckling. Det kanske även finns behov att utöka sina team inom regelverksområdet för att kunna svara på den förändrade dynamiken som finns på den här marknaden de kommande åren", säger Lovisa Lander.

Lovisa Lander väljer dock att inte kvantifiera storleken på de investeringar som TA Associates ser framför sig.

Elos Medtechs styrelseordförande Yvonne Mårtensson bekräftar att de är ett investeringstungt bolag.

Väntar investeringar i en sådan magnitud att det inte hade kunnat göras av Elos Medtech som ett börsnoterat bolag?

"Det beror på hur snabbt man vill gå fram. Det är en semantisk fråga, men vill man göra det riktigt snabbt är det klart att det kanske är enklare att vara ett private equity-bolag med mycket pengar i kassan", säger Yvonne Mårtensson.

Redan under de senaste åren har dock Elos Medtech påbörjat flera investeringar. I oktober 2019 meddelades en initial investering om 40 miljoner kronor för utbyggnad av Skarafabriken. "Ytterligare investeringar i maskiner och utrustning kommer att ske årligen mot kunders efterfrågan", uppgav Elos då.

I november 2020 presenterades en investering om cirka 70 miljoner kronor över tre år inom affärsområdet Orthopedics. I samband med denna investering presenterade Elos Medtech utsikter där försäljningen under 2021 väntades öka med cirka 100 miljoner kronor jämfört med 2020. Under helåret 2020 låg omsättningen för Elos Medtech på 580 miljoner kronor. Det skulle då motsvara en årstillväxt om drygt 17 procent.

Trots krav på "betydande investeringar", som TA Associates beskriver valde styrelsen i bokslutet för 2020 att återuppta utdelningen med 1:50 kronor per aktie.

"Vi tänker utifrån TA Associates perspektiv och det som vi tycker att man ska göra med bolaget i framtiden", säger Lovisa Lander.

Anser ni att det var fel av bolagets styrelse att rekommendera en utdelning om 1:50 kronor per aktie i bokslutet för 2020?

"Det kan inte jag kommentera. Det är styrelsens beslut", säger Lovisa Lander.

Elos Medtechs styrelseordförande Yvonne Mårtensson försvarar valet att återupprätta utdelningen med att styrelsen ville se till att bolaget levde upp till sin utdelningspolicy.

"Vi har verkligen försökt leva upp till det. Vi har en utdelningspolicy och då följer vi den. Det är viktigt då det framförallt är många institutionella investerare som fortlever på sina utdelningar för att inte tala om all forskning som är beroende av sin utdelning", säger Yvonne Mårtensson.

"Utdelningarna på 1:50 kronor (per aktie Direkts anm) är på 12 miljoner kronor. Det är inga stora pengar jämfört med vad vi investerar. Vi har en ambition med en utdelningspolicy och den ligger precis inom utdelningspolicyn", säger Yvonne Mårtensson till Nyhetsbyrån Direkt.

Styrelsen i Elos Medtech kommer att presentera en rekommendation till aktieägarna kring budet och har även gett uppdrag till Grant Thornton att avge en så kallad fairness opinion om budet.

"Det kommer säkert att ta någon vecka innan vi har det", säger Yvonne Mårtensson.
Författare Direkt-SE