Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

ELOS MEDTECH: FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtechs nettoomsättning under det andra kvartalet 2021 uppgick till 181 miljoner kronor (118), en ökning om 53 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 63 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 26,5 miljoner kronor (14,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,7 procent (12,6).

Resultat per aktie uppgick till 2:28 kronor (0:87).

TA Associates har lagt but på Elos och uppgav tidigare på fredagen att det nått en acceptansgrad på 79,5 procent av kapitalet.
Författare Direkt-SE