Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-16

ELOS MEDTECH: LÄGRE OMS 2KV, SER ÅTERHÄMTN ORTHOPEDICS, DENTAL

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtechs nettoomsättningen för det andra kvartalet 2020 uppgick till 118 miljoner kronor (184).

Rörelseresultatet uppgick till 14,9 miljoner kronor (15,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,6 procent (8,5). Rörelseresultatet har påverkats positivt med 37 miljoner kronor avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.

Resultat efter skatt uppgick till 6,9 miljoner kronor (6,6), med ett resultat per aktie om 0:87 kronor (0:82).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50,2 miljoner kronor (47,7), och uppgick efter investeringar till 34,2 miljoner (11,7).

"Som förutspått tidigare ger covid-19 omsättningsmässigt negativt avtryck på kvartalet. Den största marknadsnedgången ser vi inom affärsområdet Dental följt av Orthopedics och Life Science. Att nu snabbt kunna ställa om viss del av vår produktion inom Life Science till formsprutning och montering av detaljer till respiratorer är vårt sätt att bidra i den globala krisen. På sikt ser vi dock ingen förändring inom våra affärsområden utan förutser en fortsatt långsiktig, stabilt växande marknad", skriver vd Jan Wahlström.

Marknaden inom Orthopedics ser ut att återhämta sig snabbare än vad Elos tidigare förutspått. Ortopediska avdelningar, främst i USA, som har ställts om till covid-avdelningar på sjukhusen börjar nu återgå till normal verksamhet. Akuta operationer har prioritet före planerade ingrepp och då Elos verksamhet i huvudsak ligger inom trauma ser vi dels en mindre påverkan, dels en snabbare återhämtning.

Polymerverksamheten inom Life Science går fortsatt bra och för att möta denna efterfrågan är utbyggnaden av bolagets enhet i Skara i full gång. Allt går enligt plan och etapp ett beräknas vara klar för inflyttning i början av fjärde kvartalet.

"Vi ser en återhämtning inom affärsområdet Dental, även om dentala kliniker fortfarande har mycket låg aktivitet. Lågkonjunktur, arbetslöshet och ökade säkerhetsrutiner kommer sannolikt att påverka implantatmarknaden negativt även på lite längre sikt. Från ett nästan totalstopp i början av kvartalet med volymer så låga som 20 procent av normal volym ser vi positiva signaler i juni med volymer motsvarande 55 procent", skriver vd.
Författare Direkt-SE