Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-20

ELOS MEDTECH: OMSÄTTNING ÖKADE 27% 3 KV, RÖRELSEMARGINAL 12,9%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtechs nettoomsättning uppgick till 187 miljoner kronor (148) under det tredje kvartalet 2021.

Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 27,1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 24,2 miljoner kronor (17,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (12,1). Under kvartal tre föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med 4,4 miljoner kronor avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.

Rörelseresultatet har påverkats negativt med 11,8 miljoner kronor avseende transaktionskostnader i samband med fullföljande av bud från ny majoritetsägare.

Resultat efter skatt uppgick till 17,6 miljoner kronor (12,6) motsvarande 2:18 kronor per aktie (1:56).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,9 miljoner kronor (41,9), och uppgick efter investeringar till 1,5 miljoner kronor (32,2).
Författare Direkt-SE