Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

ELOS MEDTECH: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 12,6 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Elos Medtech redovisar ett resultat efter skatt på 12,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (9,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:56 kronor (1:12).

Nettoomsättningen uppgick till 148 miljoner kronor (157).

Rörelseresultatet blev 17,9 miljoner kronor (14,2), med en rörelsemarginal på 12,1 procent (9,0).

Rörelseresultatet har påverkats positivt med 4,4 miljoner kronor avseende erhållna stöd och subventioner med anledning av covid-19.

Resultatet före skatt uppgick till 14,2 miljoner kronor (11,4).
Författare Direkt-SE