Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-11

ELOS MEDTECH: TA ASSOCIATES LÄGGER BUD 215 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) TA Associates lägger, genom EM Intressenter, bud på Elos Medtech om 215 kronor kontant per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala värdet av erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier av serie A och B i Elos Medtech, uppgår till cirka 1.735 miljoner kronor.

Priset för varje aktie i erbjudandet motsvarar en premie om 8 procent i förhållande till stängningskursen för Elos Medtechs B-aktie på Nasdaq Stockholm om 200 kronor den 10 juni 2021 (vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet); 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Elos Medtechs B-aktie om 187 kronor under perioden från och med den 28 april 2021.

Svolder Aktiebolag och familjen Nilsson, med sammanlagt cirka 21,2 procent av aktierna och 37,5 procent av rösterna i Elos Medtech, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs, heter det.

Erbjudandet är villkorat av bland annat en acceptgrad om över 80 procent.

Den 2 juni meddelade Elos Medtech att styrelsen sedan drygt två veckor tillbaka för diskussioner med en part om ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande avseende Elos Medtech, med en budprisindikation om just 215 kronor kontant per aktie.

I ett separat pressmeddelande meddelar Elos Medtechs styrelse att den har anlitat Carnegie som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med erbjudandet samt har uppdragit åt Grant Thornton att avge en så kallad "fairness opinion" om erbjudandet.

Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.
Författare Direkt-SE