Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

ELTEL: STÅR INFÖR MINSKADE VOLYMER I POWER, COMMUNICATION (R)

(Rättar: kassaflödet i fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eltel står både i Sverige och i Finland inför
minskade volymer inom Power och Communication. Dels för att bolagets stora
kunder minskar sina investeringsnivåer, dels för att bolaget är selektiva i
sina anbud.

Det skriver vd Casimir Lindholm i delårsrapporten.

"Marknaderna i allmänhet är stabila men vi är noga med att inte gå in i några
olönsamma projekt", skriver han.

Under det andra kvartalet förbättrades Eltels operativa ebita-marginal
marginellt, till 0,9 procent från 0,7 procent i fjol. Kassaflödet från den
löpande verksamheten förbättrades till 13,5 miljoner euro. Jämförbart
kassaflöde från den löpande verksamheten, innan tillämpning av IFRS 16,
uppgick till 6,9 miljoner euro (-14,3).

"Lägre produktionsvolymer i Communication Sverige och den förväntade nedgången
i Smart Grids påverkade utvecklingen negativt. Däremot har våra stora projekt
med hög risk och låga marginaler haft en stabil och god produktion under
perioden", skriver Casimir Lindholm.

Under andra kvartalet påverkades lönsamheten i segmentet Power negativt
jämfört med föregående år som en följd av den förväntat minskade
försäljningen inom Smart Grids och med svagare resultat inom High Voltage.

I segment Communication fortsatte Norge och Danmark att leverera stabila och
starka resultat, där försäljningen främst är driven av Build och ökade
kundinvesteringar. För Sverige är läget det motsatta med lägre volymer i
Build och minskade investeringsnivåer från stora kunder.

"Vi ser därför över vår kostnadsstruktur generellt i bolaget", skriver Casimir
Lindholm.

Han uppger vidare att Eltel fortsätter att arbeta aktivt med den strategiska
utvärderingen av verksamheten i Polen och Tyskland och kommer att kommunicera
sina avsikter allteftersom arbetet fortskrider.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News