Du är här

2018-02-23

Emission: Combigene tar utvecklingen till nästa steg!

wysiwyg_image

ANNONS: Combigene tar nästa steg för att utveckla en ny terapi för patienter med svårbehandlad epilepsi. Analysguiden har intervjuat Jan Nilsson, VD på Combigene. 

Ni genomför för närvarande en företrädesemission om 10 miljoner kronor. Vad är syftet med den?

Kapitalet från emissionen kommer främst att användas för att påbörja utvecklingen av tillverkningsmetod för vår läkemedelskandidat CG01, som är avsedd att bli en ny terapi för patienter med svårbehandlad epilepsi. Utveckling av tillverkningsmetod är ett omfattande arbete och avgörande för att vi ska kunna ta projektet vidare till klinisk prövning.

Vilka är Cell and Gene Therapy Catapult som ni samarbetar med?

CGT Catapult är en brittisk organisation som stödjer innovativ utveckling från akademi och industri. CGT Catapult har kompetens inom en rad avgörande områden som utveckling av tillverkningsprocesser och regulatoriskt stöd. CombiGene och CGT Catapult kommer tillsammans att utveckla tillverkningsmetod för CG01. Det första steget i samarbetet är att ta fram en plan för hur processen med att utveckla tillverkningsprocessen kommer att se ut. När vi har denna på plats kommer vi att ha ett bra underlag för att bedöma både tiden för utveckling liksom hur stora investeringar det handlar om.

Emissionen är inte garanterad. Kommer ledning och större ägare att teckna i emissionen?

Både ledning och styrelse kommer att deltaga i emissionen.

Nyligen presenterade ni finala data från en långtidsstudie med er kandidat CG01 i epilepsi i en råttmodell. Kan du berätta om de resultaten?

Absolut! De slutgiltiga resultaten från denna studie var mycket positiva. Studien visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. De epileptiska anfallen i de behandlade djuren blir såväl färre som kortare. Ett par av djuren blev helt anfallsfria av behandlingen. Det har i studien inte heller förekommit några observerade biverkningar.

Var den antiepileptiska effekten statistiskt signifikant?

Ja, det var den. Vi kunde visa att både sänkningen av anfallsfrekvensen och durationen (längden) av anfallen blev kortare, var statistiskt säkerställd. Dvs den var signifikant.

Hur står sig de här resultaten i jämförelse med andra epilepsibehandlingar och kirurgi?

GombiGenes behandling riktar sig främst till de läkemedelsresistenta patienter som idag inte får avsedd effekt av läkemedel, vilket ungefär är en tredjedel av alla som lider av epilepsi. I den gruppen finns en liten grupp patienter som är lämpliga kandidater för epilepsikirurgi. Epilepsikirurgi är effektivt, men hjälper inte alla. Vår behandling är mindre invasiv och har potentialen att kunna erbjudas till betydligt fler än de som idag opereras.

Hur ska ni vidare presentera och marknadsföra den här studien?

CombiGene är ett lite bolag och vi försöker koncentrera våra resurser till vår forskning och utveckling. Vi kommer därför att arbeta som vi alltid gör när vi kommunicerar externt, dvs vi försöker skapa uppmärksamhet genom pressmeddelanden, genomföra intervjuer som den här samt presentera våra fantastiska resultat vid möten med potentiella aktieägare. Vi deltar också mycket aktivt i internationella kongresser och konferenser där vi berättar om vår verksamhet och våra resultat för kollegor på de stora läkemedelsbolagen.

Förutom era egna studier vilket stöd finns i forskningen för att genterapi skulle kunna fungera i epilepsi?

Att Neuropeptid Y liksom dess receptor Y2 spelar en nyckelroll i att påverka ett epileptiskt anfall är välkänt och många forskargrupper har rapporterat om detta. Flera har också arbetat med genterapi. Alldeles nyligen rapporterade australiensiska forskare att de genom att ge Neuropeptid Y med genterapi på ett betydande och uthålligt sätt både reducerat längden av epileptiska anfall och att anfallen blev färre. Resultaten är mycket intressanta eftersom försöken gjorts i en modell av generell epilepsi, vilket kan indikera att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 skulle kunna ha effekt på epilepsi i allmänhet och inte bara svårbehandlad fokal epilepsi, som är vårt primära fokus.

Ni har under det senaste året visat lovande resultat i olika prekliniska studier. Vilka ytterligare studier behövs innan ni kan starta kliniska studier i människa?

Vad vi nu koncentrerar oss på är att genomföra det mycket viktiga metodutvecklingsarbetet tillsammans med CGT Catapult. När det arbetet är slutfört kommer vi dels att ha material för att kunna starta de toxikologiska/biodistributionsstudier som våra myndigheter kräver, dels all den dokumentation vi behöver för att välja tillverkare till vår läkemedelskandidat för att därefter påbörja de första kliniska studierna.

 

Text: Analysguiden

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.