Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Emotra: Årsredovisning 2019 och handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) ("Emotra") meddelar idag att bolagets årsredovisning
avseende räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför årsstämman
från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida
(www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se
adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna:
http://emotra.se/sv/investors/documents/shareholders-meeting/

Emotras årsstämma

Aktieägarna i Emotra AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 3 juni
2020 kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i
Göteborg.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi
i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel
i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta
sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands
under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en
riskgrupp bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad
som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt
biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av
kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 28 maj 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 maj 2020
skriftligen till EMOTRA AB, AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden
1, 431 83 Mölndal. Anmälan kan också göras direkt till Daniel Poté,
VD, på telefon 0732 34 41 93 eller per e-post daniel@emotra.se.

I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i maj 2020

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

Daniel Poté, VD, Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt
psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är
hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/emotra/r/arsredovisning-2019-och-handlingar-i...
https://mb.cision.com/Main/11655/3109928/1246452.pdf
https://mb.cision.com/Public/11655/3109928/aac47dc5270a8043.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.