Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Emotra: Emotra har av Göteborgs tingsrätt delgivits stämning beträffande fordran

Emotra har sedan hösten 2017 fört diskussioner med ett italienskt
konsultföretag, ABC Form Srl. Semplificata ("ABC"), för arbeten i
huvudsak utförda av professor Marco Sarchiapone under perioden 2014 -
2017. Nu har Göteborgs tingsrätt meddelat Emotra att ansökan om
stämning från ABC har ingivits.

Den sedan 2017 pågående diskussionen mellan Emotra och ABC har handlat
om att Emotra vägrat att betala, enligt Bolaget, obefogat höga
fakturor från ABC. Emotra har vid upprepade tillfällen begärt att få
in korrekta underlag, som styrker de kostnader ABC begär ersättning
för, utan att detta hörsammats av ABC. De avtal som funnits mellan
parterna har specificerat att Emotra ska ersätta ABC för utlägg i
samband med möten; seminarier, resor, hotellkostnader m.m. Fram till
hösten 2017 betalde Emotra ABC:s samtliga fakturor.

När ABC:s krav på ersättning under sommaren och hösten 2017 ökade i
omfattning, begärde Emotra att få ta del av ABC:s verifikationer,
vilket ABC inte gick med på. Då avbröt Emotra allt samarbete med ABC
och professor Sarchiapone. Emotra bestred betalningsskyldighet för de
fakturor som ifrågasattes. ABC svarade med att skicka Emotra
ytterligare ett antal liknande fakturor, då främst för tidigare
utförda arbetsinsatser. Emotra har vidhållit sin begäran om att få ta
del av korrekta underlag/verifikationer, vilket ABC hittills inte
tillmötesgått.

Emotra har tidigare beskrivit problematiken, exempelvis i varje
årsredovisning sedan 2017, på följande sätt:

"En av bolagets leverantörer framförde under slutet av 2017 krav
gentemot Emotra på 1,7 mkr avseende obetalda konsultarvoden för
tidigare utförda tjänster. Styrelsens uppfattning är att Emotra har
ersatt konsulten enligt vad som tidigare överenskommit i skriftliga
avtal. Bolaget har begärt att konsulten inkommer med specifikationer
och verifikationer till stöd för faktureringen och hållit inne med
vissa utbetalningar i avvaktan på de begärda underlagen. Endast en
del av beloppet är kostnadsfört."

ABC har i målet vid tingsrätten yrkat att Emotra ska förpliktigas
betala närmare 1,7 mkr plus vissa räntor och ersättning för
rättegångskostnader. Emotra kommer i blivande svaromål att bestrida
ABC:s talan i dess helhet.

ABC företräds av Advokatfirman Daniel Stjärneland i Stockholm. Emotra
företräds av Advokatfirman Delphi i Göteborg.

Daniel Poté, VD, Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt
psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är
hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/emotra/r/emotra-har-av-goteborgs-tingsratt-de...
https://mb.cision.com/Main/11655/3121705/1254769.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.