Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-20

Empir Group AB: Empir Group meddelar byte av CFO

20 maj 2022

Empir Group AB ("Empir Group") och Torbjörn Nilsson, CFO i Empir Group, har idag, den 19 maj 2022, gemensamt kommit överens om att Torbjörn Nilsson ska lämna Empir Group. Som efterträdare har Empir Group idag utsett Peter Ågren som ny CFO. Torbjörn Nilsson kommer att kvarstå som CFO till och med den 30 juni 2022 och Peter Ågren tillträder tjänsten som CFO den 1 juli 2022.

Peter Ågren, född 1959, har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad. Han driver sedan 2015 KB Konsult Förvaltning på Tye AB och är styrelseledamot i bland annat Xavi Solutionnode AB (publ) och Nodebis Applications AB (publ). Han har tidigare varit auktoriserad revisor på EY och har sedan 1998 arbetat i olika positioner inom ekonomi med inriktning på redovisning och M&A.

Lars Save, VD, kommenterar:

"Det är alltid tråkigt att skiljas från en kompetent och lojal medarbetare efter flera år av gott samarbete. De stora förändringar som vi tillsammans aktivt har drivit igenom det sista året måste sägas vara framgångsrikt och bra för våra aktieägare. I och med renodlingen till ett fokuserat moderbolag finns det inte längre behov av en fulltids VD eller CFO, varför vi enats om att avsluta Torbjörns anställning per sista juni 2022. Torbjörn är en mycket professionell och kompetent börs-CFO som verkat i koncernen i över 14 år och överlevt inte mindre än tre olika koncernchefer. Jag lämnar gärna både professionella som personliga referenser för den som skulle vilja veta mer."

Torbjörn Nilsson, CFO, kommenterar:

"Efter 14 år i MSC Konsult/MSC Group/Empir Group känner jag att det är dags för nya utmaningar. Det har varit utvecklande och roliga år hos Empir Group där jag har fått en ökad erfarenhet som CFO i noterade bolag på en reglerad marknad då vi under dessa år har genomfört allt från förvärv/avyttringar till nyemissioner/prospekt mm.  Jag känner också att jag har fått en ökad verksamhetsinriktning under dessa år då jag har ingått i många styrelser i samband med mitt arbeta hos Empir Group. När jag nu lämnar Empir Group känner jag mig väldigt sugen på att fortsätta utvecklas hos något annat bolag som kan dra nytta av min erfarenhet som CFO."

Empir Group AB

Lars Save

VD, Frågor till Lars, 070 590 18 22

Frågor till Torbjörn, 070 497 57 41

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 kl. 14.45 CEST.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Författare Cision