Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-22

Empir Group AB: Empir Group tecknar nyemitterade aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

22 april 2022

Styrelsen i Empir Group AB ("Empir Group") har idag, den 22 april 2022, beslutat att teckna 13 500 000 nyemitterade aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). Teckningskursen per aktie uppgår till 1,30 kronor. Betalning erläggs genom kvittning av delar av Empir Groups fordran på Xavi Solutionnode AB (publ).

Empirs Group investerar på nytt i ett spännande IT-bolag och blir på nytt huvudägare i Xavi Solutionnode AB (publ), som Empir Group känner väl sedan tidigare. Kvittningen av nästan hälften av den långa reversfordran, som löper till och med 2035 utan amortering, ger Empir Group en likvid noterad aktietillgång med både utvecklingspotential och möjlighet att omsätta till gagn för Empir Groups aktieägare. 

Genom teckningen av de nyemitterade aktierna av serie B i Xavi Solutionnode AB minskar Empir Groups fordran med 17 550 000 kronor, från 37 121 644 kronor till 19 571 644 kronor.

Efter transaktionen innehar Empir Group cirka 29,7 procent av aktierna och cirka 29,4 procent av rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ).

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 10.30 CEST. Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Författare Cision