Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-12

EMU: Bara lägre priser kan rädda Sydeuropa - Sinn/Ifo

STOCKHOLM (SIX) Euroländerna i södra Europa kan bara komma på
fötter om priserna i dessa länder sjunker kraftigt relativt
andra länder, anser ekonomen Hans-Werner Sinn som är chef för
det tyska Ifo-institutet.

Låg konkurrenskraft på grund av för höga priser på bland
annat arbetskraft är Sydeuropas huvudproblem, argumenterar han
vid ett seminarium anordnat av forskningscentrumet Swedish House
of Finance, SIFR, i Stockholm.

Dyra länder i syd måste helt enkelt bli billigare medan nord
måste bli dyrare, resonerar han och hänvisar till en Goldman
Sachs-analys som indikerar att priserna i Spanien behöver sjunka
med omkring 30 procent.

"Alla kan vara konkurrenskraftiga så länge man inte är mer
kostsam än vad man är produktiv", betonar ekonomen som anser att
det hittills dock inte har skett några större förbättringar på
denna front.

Hans-Werner Sinn är skeptisk till att ge vissa former av stöd
till de krisdrabbade länderna eftersom det indirekt håller uppe
priserna och därmed inte rättar till konkurrenskraftsproblemet.

Man bör inte agera för att lugna finansmarknaden, anser den
tyske ekonomen. Kapitalismen fungerar när man är rädd för att
förlora sina pengar, säger han och framhåller att sömnlösa
nätter hos investerare medför effektiv kapitalallokering i
ekonomin.

Ifo-ekonomen anser att det inte finns några välfungerande
lösningar på den nuvarande krisen. Det finns visserligen tre
möjligheter, men de blockeras alla av olika faktorer, menar han.

Det första alternativet är åtstramningar i krisländerna, men
det är svårt på grund av bland annat fackliga protester och
hushållsskulder som riskerar att medföra hushållskonkurser.

Det andra alternativet är att kraftigt inflatera priserna i
kärnländer som Tyskland. Det skulle dock krävas 5,5 procents
årlig inflation i Tyskland under tio år för att göra Grekland
konkurrenskraftigt.

"Det kommer inte att hända", säger han. Det är samtidigt
viktigt att en eventuell prisuppgång i Tyskland är
efterfrågedriven, snarare än kostnadsdriven, framhåller han.

Det tredje alternativet vore att vissa länder lämnar EMU, men
för att inte riskera kapitalflykt behöver det ske över en natt,
vilket är svårt i en demokrati. Han förespråkar dock att
Grekland och Portugal utträder. Dessa länder skulle tjäna på att
lämna, anser han.

"Det vi nu i stället gör med den grekiska befolkningen är
galenskap", säger han och hänvisar till tio års förväntad
ekonomisk smärta. Ett EMU-utträde med medföljande försvagad
valuta för det lämnande landet skulle återställa
konkurrenskraften, argumenterar han.

På grund av svårigheterna med de tre vägarna är dock den enda
framkomliga vägen att man gör lite av allt och att man "hankar
sig fram", enligt Hans-Werner Sinn.

Finansminister Anders Borg är något mer positiv än den tyske
ekonomen till ett så kallat hanka-sig-fram-scenario. Han delar
heller inte synen att de sydeuropeiska ländernas problem bara
handlar om ett för högt prisläge, utan framhåller att länderna
även har haft problem kring bland annat innovation och
entreprenörskap.

Borg anser att euroländerna borde fokusera på sina
grundproblem som enligt finansministern är låg förväntad
ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet och hög offentlig
skuldsättning. Som tur är finns det lågt hängande frukter inom
Europa när det gäller tillväxt, uppger han. Angående
arbetslösheten förespråkar han mer flexibilitet och angående
offentliga finanser menar han att det har skett förbättringar.
Det finns skäl att vara försiktigt optimistisk, säger Borg
sammanfattningsvis.

Finansministern anser vidare att Sveriges flera decennier med
devalveringar visar att den vägen inte fungerar. Det krävs
snarare ekonomiska reformer, framhåller han. Hans-Werner Sinn
replikerar dock att det finns forskning som visar på stora
positiva ekonomiska effekter för ett land vars valuta försvagas.

Synen på vad man kan uppnå genom att "köpa sig tid" skiljer
sig också delvis åt mellan ekonomerna. Medan Anders Borg menar
att man kan uppnå positiva resultat om man använder tiden rätt,
varnar Hans-Werner Sinn för att man riskerar att bara skjuta upp
nödvändiga åtgärder till ett senare skede.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.