Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-05

EMU: Definitivt inköpschefsindex tjänster 49,8 i juli (48,3)

(SIX) Definitivt inköpschefsindex för tjänstesektorn i EMU
steg till 49,8 i juli från 48,3 månaden innan. Det
preliminära utfallet och tillika marknadens förväntningar
uppgick till 49,6.

Det kombinerade inköpschefsindexet (Composite) steg
till 50,5 från med 48,7 månaden innan. Här låg den preliminära
nivån på 50,4.

Ett tal över 50 indikerar expansion medan ett tal under 50
ger signaler om tillbakagång.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC