Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Enad Global 7 AB (publ): Penser Access: EG7 - I linje med guidance och nyheter kring egna spelsläpp

Intäkterna i kvartalet uppgick till 163,8 mkr och EBITDA uppgick till
12,2 mkr. Siffrorna var i linje med de tidigare kommunicerade
siffrorna i bolagets marknadsuppdatering. Det starkaste segmentet var
Petrol som omsatte 89,1 mkr i kvartalet. Under kvartalet har bolaget
offentliggjort detaljer kring det tidigare Projekt Osiris. Osiris
kommer släppas som EvilvEvil, ett FPS-spel, IP ägs till 100% av
Toadman Studios, spelet marknadsförs av Petrol, förläggs av Sold Out
och släpps i slutet av 2020. Då vi för första gången sedan förvärvet
av Sold Out ser konsoliderade siffror och justerar våra
kostnadsestimat vilket gör att sänker EBIT estimaten på innevarande
år och 2021 med ca 65%. 2022 halverar vi vårt EBIT estimat.
Ytterligare en orsak till våra estimatjusteringar är att bolaget
fortsätter att allokera resurser internt istället för att sälja till
extern kund. Vi tar även höjd för förseningar samt minskad
försäljning med anledning av Covid-19. Vi har tidigare varit tydliga
med att EG7 ska värderas på sina spelsläpp 2021-2022. Då bolaget
förutom spelsläpp får intäkter ifrån Petrol Advertising bör en SOTP
modell användas. Denna modell visar ett motiverat värde om 25-27 kr.
Vi tycker således att marknaden diskonterat mycket i dagens kurs och
ser därför en låg potential i aktien. Vi väljer dock att justera ned
risken till medelhög med anledning av den nyligen genomföra
kapitalanförskaffningen.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/eg7_20200528.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enad-global-7-ab--publ-/r/penser-access--eg7-...

Författare Cision News