Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Endomines 2 kv: Resultat före skatt -11 Mkr (6)

(SIX) Endomines redovisar ett resultat före skatt för
kvarvarande verksamheter på -11 miljoner kronor (6) för det
andra kvartalet 2013.

Rörelseresultatet var -18 miljoner (8,6). Nettoresultatet
uppgick till -7,5 miljoner kronor (3,7), motsvarande -0,09
kronor per aktie (0,05).

Nettoomsättningen var 28 miljoner kronor (84). Minskningen
förklaras främst av lägre försäljningsvolym och realiserade
guldpriser samt frånvaro av guldprissäkring föregående år.

Guldproduktionen var 168 kg (245) under andra kvartalet,
vilket har rapporterats tidigare.

Produktionen bedöms bli väsentligt högre under det andra
halvåret jämfört med det första halvåret, och bolaget upprepar
sin prognos, innebärande en produktion på 800-900 kilo guld
under helåret 2013.

Nya uppskattningar av mineraltillgångar och mineralreserver
lämnas under första kvartalet 2014.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare TIC