Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Endomines AB: ENDOMINES bokslutskommuniké för 2019 Produktionsupptrappningen av Friday fortsatt lyckad

Endomines AB, pressmeddelande 13 februari 2020 kl. 08:30 CET

Helåret 2019 (jämfört med helåret 2018)

Operativ översikt

· Orogrande-anrikningsverket vid Friday har driftsatts
· Övertagandet av gruvdriften för den underjordiska
gruvverksamheten vid Friday-gruvan har slutförts

· Inga personskador har rapporterats de senaste 12 månaderna; LTIFR
0 (11)

Finansiell översikt

· Omsättningen uppgick till 5,8 MSEK (105,3)
· EBITDA uppgick till -48,8 MSEK (-5,5)
· Det totala kassaflödet uppgick till -3,3 MSEK (0,4)
· Resultatet per aktie uppgick till -1,28 SEK (-1,01)

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 9 januari 2020 konverterades hälften av konvertibeln som
emitterats till säljarna av TVL Gold till aktier i Endomines AB.
Detta i enlighet med de uppdaterade konvertibelvillkoren som
beslutades på Endomines AB extra bolagsstämma den 10 december 2019.
Efter konverteringen uppgår Endomines AB:s totala antal aktier och
röster till 96 914 307 och aktiekapitalet till 291 089 546,70 SEK.

· Den 28 januari 2020 meddelade Endomines att bolaget har ingått ett
avsiktsavtal med Transatlantic Mining om att köpa US Grant-gruvan
(med anrikningsverk) och Kearsarge-guldprojektet.

· Den 4 februari 2020 meddelade Endomines att bolaget vid årsslutet
framgångsrikt övertagit hela gruvdriften vid Friday-gruvan och även
framgångsrikt driftsatt gruvans Orogrande-anrikningsverk ("OPF"), i
Idaho County, Idaho, USA. Utvecklingen av gruvan har gått bra och
bolaget väntar sig nu uppnå kommersiell produktion i början av mars
2020.

Produktionsprognos för 2020:
Endomines har uppnått betydande operativa milstolpar vid Friday-gruvan
i Idaho, USA. Under det fjärde kvartalet riktades ansträngningarna
mot att slutföra driftsättningen av gruvan samt att ta över
gruvdriften. I december tog Endomines ledning över gruvverksamheten
vid Friday efter att ha anskaffat nödvändig utrustning för
gruvdriften. I slutet av december hade Endomines slutfört all
förproduktionsutveckling före borrningen av den första strossen i
januari 2020. Utöver framgångarna vid gruvan satt Endomines även
anrikningsverket i drift. Under december månad anrikade Endomines
420,5 ton mineraliserat material med en guldhalt på 2,65 g/t Au,
vilket gav 2,65 ton koncentrat med en halt på 189,2 g/t Au. Det
anrikade materialet kommer från lager av låghaltig malm härrörande
från gruvutvecklingen och reperesentrar inte typisk Friday malm.
Endomines räknar med att kunna uppnå den planerade
produktionskapaciteten (3 445 ton per månad) i mars 2020.

Endomines arbetar för närvarande med att uppdatera prognoserna för
gruvans livslängd baserat på driftsättningen av verket och
uppdatering av brytningsmetoderna. När detta har slutförts kommer
Endomines att släppa en uppdaterad produktionsprognos för
Friday-gruvan.

fff

+--------------------------------+-----+------+-----+
|Nyckeltal (koncern) | Jan-Dec |
+--------------------------------+-----+------+-----+
|MSEK om ej annat anges | 2019| 2018| +/-|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Intäkter | 5,8| 105,3|-99,5|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Kostnader |-54,6|-110,7| 56,1|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|EBITDA |-48,8| -5,5|-43,3|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Av- och nedskrivningar | -3,6| -43,0| 39,4|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|EBIT |-52,5| -48,5| -4,0|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Periodens nettoresultat |-76,7| -37,4|-39,3|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Resultat per aktie (SEK) |-1,28| -1,01|-0,27|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|KF från den löpande verksamheten|-78,9| -7,6|-71,3|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Investeringar |-80,3|-158,9| 78,6|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Finansiering |155,9| 166,9|-11,0|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Likvida medel vid periodens slut| 15,7| 18,9| -3,2|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|Personal vid periodens slut | 43| 24| 19|
+--------------------------------+-----+------+-----+
|LTIFR | 0| 11| -11|
+--------------------------------+-----+------+-----+

Olycksfallsfrekvensen LTIFR baseras på antalet rapporterade skador som
lett till en eller flera dagars frånvaro från arbetet per 1 000 000
arbetstimmar under rullande 12-månadersperioder. LTIFR har beräknats
för hela bolaget, inklusive underleverantörer.

VD Greg Smith: "Under fjärde kvartalet löste Endomines de återstående
problemen gällande driftsättningen av gruvan vid Friday och övertog
även framgångsrikt hela driften av Friday-gruvverksamheten. Vårt
meddelade mål om kommersiell produktion från gruvan i mars utgör ett
betydande steg framåt för bolaget. Detta har åstadkommits genom hårt
arbete och högsta möjliga engagemang från hela vår personalstyrka. Vi
är idag verksamma på en unik och gynnsam guldmarknad och utvecklar
aktivt våra nästa höghaltiga underjordiska gruvtillgångar samt
strävar till att uppnå vår fulla potential vid Friday.

I januari meddelade vi att vi hade ingått ett avsiktsavtal med
gruvbolaget Transatlantic om att köpa US Grant-gruvan med
anrikningsverk i samband med leasingavtalet för Kearsargeguldprojekt
i Virginia City gruvdistrikt i Montana, USA. Tillägget av
tillgångarna från Transatlantic representerar att stort steg mot vårt
första mål att uppnå en produktion på 40 000 uns guld per år samt
möjliggör en väg för Endomines till att uppnå en produktion på 100
000 uns guld per år inom de kommande 24-36 månaderna.

Vi håller för närvarande även på att granska och söka efter de bästa
möjligheterna för våra verksamheter i Finland längs den Karelska
guldlinjen."

Kontaktperson
Greg Smith, VD , +44 7717 8809 23, greg.smith@endomines.com
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-bokslutskommunike-fo...
https://mb.cision.com/Main/2472/3034041/1192895.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/3034041/a67734c4a9c62948.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.