Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Endomines AB: Endomines offentliggörande av årsredovisning 2019

Endomines AB, pressmeddelande 29.4.2020 kl. 16:00 CEST

Endomines ABs årsredovisning finns nu tillgänglig på Endomines hemsida
www.endomines.com.

En sammanfattning av årsredovisningen på finska och engelska
publiceras senare.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, Vice VD och ekonomichef, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april kl. 16:00 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/endomines-offentliggorande-av-...
https://mb.cision.com/Main/2472/3100718/1239135.pdf
https://mb.cision.com/Public/2472/3100718/840848c0add63ccd.pdf

Författare Cision News