Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Endomines AB: Förändring av antalet aktier och röster i Endomines

Endomines AB, pressmeddelande 30.4.2020 kl. 08:30 CEST

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ)
("Endomines") uppgår till 115 912 640 per den 30 april 2020.

Antalet aktier och röster i Endomines har ökat med 2 465 000 under
april månad till följd av den riktade nyemissionen som informerades
om den 8 april, 2020.

Efter ovan nämnda åtgärder uppgår antalet aktier i Endomines till 115
912 640 och aktiekapitalet till 348 152 495,37 kronor.

Kontaktperson
Marcus Ahlström, vice VD och CFO, +358 50 544 68 14,
marcus.ahlstrom@endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2020 kl.
08:30 CEST.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar
prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget
håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines
strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom
utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att
förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och
med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/endomines-ab/r/forandring-av-antalet-aktier-o...
https://mb.cision.com/Main/2472/3100772/1239162.pdf

Författare Cision News