Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-03

Endomines AB: Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

Endomines AB, Pressmeddelande 3.3.2020 klo 08:30 CET

Endomines offentliggör 2019 mineralreserver och mineraltillgångar för
Pampalo-gruvan samt mineraltillgångar för övriga fyndigheter vid den
Karelska guldlinjen per den 31 december 2019, och
reservuppskattningar för guldprojekten i Idaho, USA.

Pampalo-gruvans guldreserver samt Karelska guldlinjens reserver

Pampalo-gruvan har varit under skötsel och underhåll sedan oktober
2018. Därav är minerlaresurserna vid Pampalo oförändrade.
Pampalomalmernas förlängning har indikerade mineraltillgångar som
uppskattas innehålla 16 610 uns guld och potentiella tillgångar
innehållandes 20 340 uns guld i 118 125 ton mineraliserat material.
Guld priset under 2018 stödde inte en investering i snedbanan, vilket
skulle möjliggöra åtkomsten till tillgångarna. Nuvarande situation
med ett högre guldpris omvärderas för tillfället av bolaget.

Vid de övriga fyndigheterna vid den Karelska guldlinjen har det inte
skett några förändringar i mineraltillgångar. Under 2020 planeras en
uppdatering samt validering av mineralresurs uppskattningarna.
Uppdateringarna kommer att reflektera en ökad geologisk förståelse
för tillgångarna och förändringar i nuvarande marknadsförhållanden.

Uppskattningarna vid Pampalo-gruvan och den Karelska guldlinjen har
gjorts i enlighet med JORC-koden ("Joint Ore Reserve Committee Code")
vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av
mineralreserver och mineraltillgångar.

Guldreserver i Idaho, USA

Under 2019 ökade Endomines förståelsen för guldprojekten i Idaho, som
anskaffades i februari 2018. Endomines jobbar fortsättningsvis på att
utveckla Friday-gruvan och ändra en del av de uppskattade 97 200 uns
guld antagna och indikerade tillgångarna innehållandes i 462 000 ton
mineraliserat material till malmreserver, samt även de antagna 46 700
uns guld innehållandes i 296 000 ton mineraliserat material.

Under 2018 bekräftades och ändrades de historiskt kända och indikerade
tillgångarna vid Buffalo Gulch-projketet vilka sammalagt innehåller
114 700 uns guld i 6,745 miljoner ton mineraliserat material. Samma
ändring planeras för de historiska tillgångarna vid Deadwood. Utöver
detta, jobbar företaget på att utveckla mineraltillgångs estimaten
vid Kimberly och Rescue projekten genom prospekterings program, vilka
är riktade till redan kända höghaltiga guld- och silver ådor områden.

Mineralreserverna gällande Deadwood, Rescue och Kimberly
propsekteringsprojekt är klassificerade som historiska tillgångar,
eftersom de är gjorda före nuvarande gällande standarder. Endomines
påpekar, att fastän presenterade historiska tillgångar för Kimberly,
Rescue och Deadwood verkar vara i linje med NI 43-101 kapitel 1.2 och
1.3 definitioner, så har den kvalificerade personen inte gjort
tillräckligt med arbete för att klassificera de historiska
uppskattningarna som nuvarande mineraltillgångar, och Endomines
behandlar inte historiska uppskattningar varken som kuranta eller
pålitliga

Friday-gruvans och Buffalo Gulch-projektets rapporterade
mineraltillgångar i Idaho, USA, är klassificerade enligt Canadian
Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") -standarder för
mineralreserver och mineraltillgångar, och är framställda enligt, CIM
Standing Committee on Reserve Definitions and adopted by CIM Council
on May 10, 2014.

Det har inte skett några förändringar i rapporterade mineralresurser
vid de övriga projekttillgångarna i Idaho. Under 2020 planeras en
uppdatering samt validering av mineralresurs uppskattningarna.
Uppdateringarna kommer att reflektera en ökad geologisk förståelse
för tillgångarna och förändringar i nuvarande marknadsförhållanden.

Tabell 1. Pampalo och Karelska guldlinjens mineraltillgångar

Mineraltillgångar -
Karelska Guldlinjen
(status Dec 31 2019)
Förekomst Ton Guldhalt Oz kg Klassificering Upprättat av
g/t
Pampalo Reserver
Pampalo Deep 101 5,1 16 517 Indikerade Endomines (1)
500 610
Pampalo East 229 1,8 12 401 Indikerade Endomines (2)
000 900
Pampalo NW 29 2,5 2 28 71 Indikerade Endomines (3)
000 0
Pampalo Indicated 359 2,8 31 989 indikerade Endomines
Total 500 790
Pampalo Deep 118 5,36 20 633 Antagna Endomines (1)
125 340
Pampalo D-zone 164 1,9 9 91 308 Antagna Endomines (1)
110 0
Pampalo East 62 1,4 2 79 87 Antagna Endomines (2)
000 0
Pampalonlammit 103 1,8 5 96 185 Antagna Endomines (3)
000 0
Pampalo Antagna Totalt 447 2,7 39 1 21 Antagna Endomines
235 000 3
Karelian gldlinjen
resurser
Hosko 35 4,1 4 56 142 Kända Geoconsulting (4)
000 0 Parkkinen
Hosko 675 1,2 25 801 Indikerade Geoconsulting (4)
000 760 Parkkinen
Muurinsuo 354 1,9 22 687 Indikerade Endomines (6)
000 080
Kuivisto East 37 3,2 3 81 118 Indikerade MAPTEK
000 0
Karelska Guldlinjen 1 10 1,6 56 1 74 Kända +
Kända + Indikerade 1 00 210 8 Indikerade
Totalt 0
Hosko 240 0,8 6 02 187 Antagna Geoconsulting (4)
000 0 Parkkinen
Rämepuro 136 2,3 9 93 309 Antagna Geoconsulting (5)
000 0 Parkkinen
Muurinsuo 231 1,4 10 323 Antagna Endomines (6)
000 400
Kuivisto East 145 1,0 4 66 145 Antagna MAPTEK
000 0
Kuittila 275 2,6 22 715 Antagna GSF,
000 990 historical
Korvilansuo 256 2,0 16 512 Antagna Outotec (7)
000 460 (Finland) Oy
Karelska Guldlinjen 1 28 1,7 70 2 19 Antagna
Antagna Totalt 3 00 460 1
0

Alla mineraltillgångar
ovan rapporteras i
enlighet med JORC
-koden (förutom
Kuittila). Alla
siffror är
individuellt
avrundade.
Mineralresurserna är
rapporterade inclusive
malmreserver.

(1) Cut-off 1,5 g/t;
top cut 10-20 g/t guld
(2) Cut-off 0,5 g/t;
top cut 7 g/t guld
(3) Cut-off 0,5 g/t;
top cut 10 g/t guld
(4) Cut off 0,5 g/t;
top cut 11g/t
(låghaltig domän)
eller 50 g/t guld
(höghaltig domän)
(5) Cut-off 0,5 g/t,
top cut 40 g/t guld
(6) Cut-off 0,5 g/t,
top cut 10 g/t guld
(7) Cut-off 0,5 g/t
gold; no top cut
Troy uns = 31,1035 g

Tabell 2. Idaho, USA, mineraltillgångar

Mineraltillgångar
- Idaho, USA
(status Dec 31
2019)
Förekomst Ton Guldhalt Oz kg Klassificering Upprättat
g/t av
Friday Resurser
Kända 245 6,88 54 1 68 Kända Hard Rock (1,2)
000 200 Consulting
6
Indikerade 217 6,16 43 1 33 Indikerade Hard Rock (1,2)
000 000 Consulting
7
Kända + 462 6,54 97 3 02 Kända + Hard Rock (1,2)
Indikerade 000 200 indikerade Consulting
3
Antagna 296 4,91 46 1 45 Antagna Hard Rock (1,2)
000 700 Consulting
3
Buffalo Gulch
Resurser
Measured 3 51 0,57 64 2 01 Kända Hard Rock (1,3,4)
5 800 Consulting
000 6
Indicated 3 23 0,48 49 1 55 Indikerade Hard Rock (1,3,4)
0 900 Consulting
000 2
Measured + 6 74 0,53 114 3 56 Kända + Hard Rock (1,3,4)
Indicated 5 700 indikerade Consulting
000 8
Inferred 2 12 0,38 25 799 Antagna Hard Rock (1,3,4)
8 700 Consulting
000
Historiska
Resurser
Rescue 67 21,35 45 1 43 Historiska Kimberly (5)
000 980 Mines,
0 (2004)
Kimberly 261 19,18 160 5 00 Historiska Laczay, (5)
000 930 (2010)
5
Deadwood 2 37 0,77 58 1 82 Historiska BEMA Gold (5)
5 601 Corporation
000 3 (1989)
Historiska Totalt 2 70 3,06 265 8 25 (5)
3 511
000 8

Noter:
(1) Kända, indikerade och antagna mineral klassifikationer tilldelas
enligt

CIM Definition Standards. Mineraltillgångar, som inte är
mineralreserver, har

inte ett bevisat ekonomiskt värde och det finns ingen garanti att
mineraltillgångar kommer att konverteras till en mineral reserv.
Mineraltillgångar tonnage och innehåll av metal har avrundats fö...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.