Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

ENDUR: Flaggemelding: Ron Corporation AS og Milo Invest AS med aksjeendring i Endúr ASA

Stavanger, 14. februar 2020

Ron Corporation AS og Milo Invest AS har i dag solgt sine aksjer i Endúr ASA til
Middelborg Invest AS. Ron Corporation AS eies 100 % av Robert Norum og Milo
Invest AS eies 100 % av Mikal Løvik.

Ron Corporation AS selger alle sine 24 797 850 aksjer, tilsvarende 11,66 % av de
utstede aksjer i Endúr ASA. Ron Corporation AS eier ingen aksjer i Endur ASA
etter salget.

Milo Invest AS selger alle sine 12 774 650 aksjer, tilsvarende 6 % av de
utstedte aksjene i Endúr ASA. Milo Invest AS eier ingen aksjer i Endur ASA etter
salget.

Aksjeoverføringen er forventet registrert i VPS i løpet av få virkedager.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-3

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495583

Författare OSE News