Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Enea AB: Delårsrapport januari - september 2019

Stockholm, Sverige, 23 oktober 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

God tillväxt och lönsamhet

Tredje kvartalet 2019

· Omsättningen uppgick till 250,2 MSEK (209,6), motsvarande en
ökning med 19 procent

· Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 63,5 MSEK
(51,9), motsvarande en rörelsemarginal på 25,4 procent (24,8).

· Rörelseresultatet ökade till 63,5 MSEK (51,2), motsvarande en
rörelsemarginal på 25,4 procent (24,4).

· Resultat per aktie ökade till 2,37 SEK (1,84).
· Enea annonserade 9 juli att bolaget har tecknat ett flerårigt
kontrakt värt 21,2 MEUR, med en av bolagets nyckelkunder.

· Enea annonserade 23 augusti att bolaget har emitterat 1,965,000
aktier i en riktad nyemission om 271 MSEK före emissionskostnader.
Nyemissionen medförde en utspädning om 10 procent.

Januari - september 2019

· Omsättningen uppgick till 751,2 MSEK (593,2), motsvarande en
ökning med 27 procent.

· Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 201,5 MSEK
(133,0), motsvarande en rörelsemarginal på 26,8 procent (22,4).

· Rörelseresultatet ökade till 197,7 MSEK (122,2), motsvarande en
rörelsemarginal på 26,3 procent (20,6).

· Resultat per aktie ökade till 7,21 SEK (4,61).
Signifikanta händelser efter periodens slut

· Enea förtidsinlöste i oktober obligationslånet på 500 MSEK som
upptogs 5 mars 2018. I samband med detta tecknade bolaget ett nytt
banklån på 250 MSEK med en löptid på 3 år.

Kommentarer från Jan Häglund, VD och Koncernchef

Eneas tredje kvartal 2019 blev en period med tillväxt i både intäkter
och vinst. Det är särskilt positivt att Network Solutions växer så
starkt (38 procent högre intäkter jämfört med samma kvartal förra
året). Vårt senaste förvärv av en affärsenhet som utvecklar
programvara för policy- och accesshantering har utvecklats bättre än
initiala uppskattningar. Även utan det senaste förvärvet växte
Network Solutions organiskt med 6 procent, framför allt tack vare nya
kunder och affärer inom trafikhantering och cybersäkerhet.

Vårt beroende av Operating System Solutions fortsätter att minska.
Denna produktgrupp utgjorde 23 procent av den totala omsättningen
under kvartalet, att jämföra med 29 procent samma period förra året.
Minskningen av intäkter för Operating System Solutions var 7 procent,
en trend som vi förväntar oss kommer att fortsätta. Kontraktet, som
tecknades i juli 2019 med en av våra nyckelkunder, ger oss
förutsägbara intäkter under en fyraårsperiod. Vi ser fortsatt god
lönsamhet inom detta område och vi kommer kontinuerligt att arbeta
med att effektivisera och anpassa verksamheten till kundbehov och
affärsvolymer.

Verksamheten inom Global Services, där vi främst hjälper kunder med
avancerad programvaruutveckling via våra kompetenscenter i Rumänien
och USA, visade tillväxt (7 procent) och förbättrad lönsamhet. Global
Services utgjorde 15 procent av den totala omsättningen under tredje
kvartalet.

Direktförsäljning av policy- och accesslösningar

Den förvärvade affärsenheten för policy- och accesshantering har före
kvartalet bara arbetat med indirekt försäljning via stora
systemleverantörer. I juli tecknade vi ett avtal med en stor tysk
operatör där vi levererar programvaruprodukter direkt till kundens
molnbaserade infrastruktur. Vår affärsmodell bygger på en kombination
av programvarulicenser, ett flerårigt underhållsavtal samt tjänster i
samband med driftsättning och uppgraderingar. Det nya kontraktet
visar att vi kan sälja policy- och accesslösningar direkt till
operatörer. Detta kompletterar vår indirekta försäljningsmodell och
ger oss värdefulla kontakter med fler kunder.

Optimering av videotrafik

Under augusti tecknade vi ett stort avtal för trafikhantering med en
befintlig kund i Sydostasien. Denna region är väldigt spännande -
trafiken i mobilnäten växer snabbt, investeringsbehoven ökar
samtidigt som abonnenter ställer krav på att videotjänster och
sociala medier skall fungera utan fördröjningar och avbrott. Våra
lösningar för trafikhantering kommer att minska kostnaderna för
kunden och samtidigt förbättra användarupplevelsen för abonnenterna.
Vi ser en fortsatt positiv utveckling av marknaden för
trafikhantering, i och med att mobilanvändare över hela världen
förväntar sig bättre och fler tjänster i 4G- och 5G-nät.

Enea har en stark position på marknaden för trafikhantering och vår
programvara används i många nät runtom i världen tillsammans med
utrustning från de flesta av de stora systemleverantörerna. Under
kvartalet har vi drabbats av förändringar och förseningar i vissa
operatörsprojekt med Huawei, vilket har lett till lägre intäkter än
förväntat. Vi räknar med att dessa störningar kommer att fortsätta,
men vi bedömer inte att det skapar långsiktiga risker för vår
marknadsposition.

Stort intresse för Eneas virtualiseringsplattform

Vi ser ett ökande intresse för vår nya plattform för virtualisering av
små användarnära enheter (NFV Access). En av våra första kunder är
CMC Networks, en operatör av företagsnät i Afrika och Mellanöstern.
CMC Networks kommer att använda vår programvara som en del av sin nya
lösning för företagskommunikation, så kallad SD-WAN. Våra intäkter
ökar med antalet enheter i drift, från mycket begränsade nivåer 2019.
Vi demonstrerade nyligen tillsammans med Intel och FlexiWAN hur
applikationer baserade på öppen källkod kan användas, vilket både
sänker kostnader och ökar valmöjligheter för våra kunder. Vi ser
tillväxtpotential inom detta område, även om marknaden för
virtualisering av små enheter i företagsnät fortfarande är i ett
tidigt skede.

Effektivare kapitalstruktur

Vi genomförde framgångsrikt en riktad nyemission i augusti för att
förändra Eneas kapitalstruktur. Det obligationslån på 500 MSEK som
tecknades 2018 inlöstes i förtid under oktober 2019, vilket sänker
Eneas kapitalkostnader. Dessa förändringar får sammantaget en positiv
effekt på bolagets vinst per aktie från 2020. Inom den nya
kapitalstrukturen finns det också utrymme för nya krediter, något
som kan bli aktuellt vid eventuella framtida förvärv.

Framtidsutsikter

Vi ser positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekomsystem
och företagsnätverk, även om större affärer kan skapa variationer
mellan resultat i enskilda kvartal. Vi gör investeringar i
produktutveckling och innovation för organisk tillväxt. Utöver detta
kommer vi fortsätta att söka efter förvärv som stärker vår
marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga.

Vår målsättning för 2019 är att uppnå omsättningstillväxt jämfört med
2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt
publiceras på www.enea.com

Press och analytikermöte
Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte
där Jan Häglund, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar
rapporten.

Tid: Onsdagen den 23 oktober, 2019 kl. 08:30
Länk till Webcast: https://financialhearings.com/event/11502
Telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8353
UK: +44 333 300 9262
US: +1 833 526 8381

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2019-10-23 kl. 07:20.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: jan.haglund@enea.com

Renée Johnson; Exekutiv Assistent

Telefon: 070-971 0178

E-post: renee.johnson@enea.com

Om Enea

Enea är en av världens ledande leverantörer av programvara för
telekommunikation och cybersäkerhet. Fokusområden är produkter
anpassade för molnbaserade plattformar och 5G inom kärnnät,
virtualisering och trafikanalys. Drygt 3 miljarder människor förlitar
sig på Eneas teknik i sin vardag. Enea är noterat på Nasdaq
Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element,
Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform
och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade
varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log
Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System
Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och
Embedded for Leaders är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla
rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/enea-ab/r/delarsrapport-januari---september-2...
https://mb.cision.com/Main/1006/2938725/1127728.pdf
https://mb.cision.com/Public/1006/2938725/a7a18646b9d617d6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.