Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

ENEA: MARGINALMÅL KVARSTÅR, CORONA PÅVERKAR OMS NEGATIVT 2020

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eneas mål om en rörelsemarginal på över 20
procent kvarstår. Men konsekvenserna av coronapandemin kommer att påverka
bolagets omsättning negativt 2020.

Det framgår av delårsrapporten.

Under första kvartalet uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till
18,3 procent medan omsättningen sjönk 8 procent.

"Osäkerheten på kort och medellång sikt har dock ökat på grund av
coronapandemin. Dess följdverkningar kommer med stor sannolikhet att både
försena projekt på annat sätt negativt påverka våra affärer, vilket riskerar
att skapa variationer i resultaten för kommande kvartal", sklriver vd Jan
Häglund i delårsrapporten.

Enea ser fortsatt positivt på marknadsutsikterna för programvara i telekom-
och företagsnätverk och fortsätter därför investeringar i produktutveckling
och innovation för långsiktig organisk tillväxt.

"Utöver detta fortsätter vi att söka möjliga förvärv som kan stärka vår
marknadsposition och långsiktiga intjäningsförmåga", skriver vd.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News